Pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej.

Order Newsletter: 1 Position: 195953 (oferta nr 1074410)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-09-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej w okresie od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2012 roku - przewidywana liczba godzin zamawianej usługi w całym okresie obowiązywania umowy wynosi nie więcej niż 400 godzin. Do zadań asystenta należeć będzie: 1) uczenie i rozwijanie u wskazanej przez Zamawiającego osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez: a) asystowanie w codziennych czynnościach życiowych, b) podtrzymywania uczestnictwa wskazanej osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym, w tym inspirowanie tej osoby do współpracy z członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, c) asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów, d) wspieraniu i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia tj. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowaniu dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą e) motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań, 2) towarzyszenie wskazanej osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków, 3) wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, 4) podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, 5) doradzanie wskazanej osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, 6) diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie dążenia osoby niepełnosprawnej do usuwania wszelkich barier: psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853112004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information