Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 194257 (oferta nr 1071219)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-09-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. Zamówienie zostało podzielone na VI części. Warunki dodatkowe: 1. Miejsce dostawy: Magazyn Centralny MOPS, w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek 09:00-16:00, wtorek - piątek 07:30 -14:30. 2. Termin realizacji dostaw: 1) części I - III, V zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy. 2) części IV oraz VI: do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia częściowego złożonego za pośrednictwem faxu lub e-mail. Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku. 3. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 4. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie mają być fabrycznie nowe, nie nosić śladów użytkowania oraz mają być dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach. 5. Sprzęt ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 6. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury wraz z protokołami przekazania podpisanymi przez Zamawiającego oraz dokumentami gwarancyjnymi podpisanymi przez Wykonawcę. 7. Gwarancje oraz czas naprawy udzielone przez Wykonawcę na oferowane towary mają wynosić minimum: 1) część I poz. 1, 3 - gwarancja minimum 36 miesięcy, czas naprawy maksymalnie 24 godziny, 2) część II poz. 1, część V- gwarancja minimum 24 miesiące, czas naprawy maksymalnie 24 godziny, 3) część IV poz. 1 - 40, 71 - 100 - gwarancja minimum 24 miesiące, czas naprawy maksymalnie 24 godziny, 4) część IV poz. 41 - 70 - gwarancja minimum 12 miesięcy, czas naprawy maksymalnie 24 godziny. Dokumenty gwarancyjne mają być wystawione przez Wykonawcę a nie producenta. Osobną pozycją na fakturze ma być oprogramowanie. Dokument gwarancyjny ma zawierać datę sprzedaży, zestawienie sprzętów z numerami fabrycznymi oraz warunki gwarancji zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia. Dokument ma być podpisany przez upoważnioną osobę. Dokumenty gwarancyjne maja być oddzielne dla dostaw jednorazowych oraz oddzielne dla dostaw realizowanych na podstawie zamówień częściowych. 8. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zostały określone we wzorach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do Specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302130005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information