Drogowa Inicjatywa Samorządowa

Order Newsletter: 1 Position: 194245 (oferta nr 1071213)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-09-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Drogowa Inicjatywa Samorządowa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: Zadanie nr 1 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 534 w miejscowości Białkowo od km 57+107 do km 58+205,80 długości 1098,8m wraz z wykonaniem odwodnienia w postaci rowu krytego z rur ø 200 przykanalikami i studnia chłonną na długości 207m. Zadanie nr 2 - Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 (ul. Lubicka) w miejscowości Grębocin od km 14+710 do km 15+090 dł. 395,50m. Zadanie nr 3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 od km 31+597 do km 33+022 dł. 1425m poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz budowę zatoki autobusowej w miejscowości Sulnowo w km 31+699 wraz z chodnikiem w km 31+597 do km 31+721 dł. 124m. Zadanie nr 4 - Przebudowa chodnika w ciąg pieszo-rowerowy na ul. Pocztowej w miejscowości Więcbork w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 poprzez budowę obustronnego ciągu pieszo- rowerowego w km 40+100 do km 40+332 dł. 464m oraz budowę chodnika jednostronnego w km 40+332 do km 40+397 dł. 65m. Zadanie nr 5 - Przebudowa pasa drogi wojewódzkie nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark od km 2+370 do km 3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego długości 850m wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej. Zadanie nr 6 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237 w miejscowości Kiełpin od km 21+820 do km 22+150 dł. 330m. Zadanie nr 7 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 391 przy ul. Bąkowskiej w miejscowości Warlubie poprzez budowę chodnika od km 0+110 do km 0+543 dł. 433m oraz kanalizacji deszczowej od km 0+089,8 do km 0+543 dł. 453,20m. Zadanie nr 8 -Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Nasiegniewo od km 3+745 do 4+250 długości 505m. Zadanie nr 9 -Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Dźwierzno od km 43+900 do km 44+408,80 poprzez budowę chodnika jednostronnego w km 43+900 do km 44+023 i od km 44+109 do km 44+408,8 oraz chodnika dwustronnego w km 44+023 do km 44+109. Łączna długość 594,80m. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331615

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information