Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 335606 (oferta nr 1069766)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-09-07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w lokalach MOPS w następujących lokalizacjach: I część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 1. Szkolne 34 4 Mbit/s 1,5 Mbit/s min. 4 adresy statyczne Adrem os. Słoneczne 3a 644-14-46 Zarządca lokalu: ZBK os. Złotej Jesieni 14 II część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku/właściciel 2. Piłsudzkiego 29 4 Mbit/s 1,5 Mbit/s min. 4 adresy ZBK os. Złotej Jesieni 14 616-61-27 2. Warunki ogólne dla wszystkich części zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich urządzeń potrzebnych do skonfigurowania połączeń nieodpłatnie. 2) Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany ww. urządzeń w lokalizacjach wskazanych w ust. 1. 3) każde urządzenie po stronie klienta powinno posiadać interfejs LAN (Ethernet 10-100 BaseT). 4) Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. 5) oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 6) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zarządcy budynku, na wykonanie instalacji teletechnicznej. Wykonawca spełni również warunki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr: 520/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. Zgoda zarządcy budynku ma zostać dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług. 7) Wykonawca musi posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. 8) Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne dokonywane w celach serwisowych będą się odbywać w godzinach nocnych (od godz. 22 do godz. 5). 9) czas usunięcia awarii: nie dłuższy niż 24 godziny 10) gwarancja dostępności i jakości usług: nie niższa niż 95% w skali miesiąca

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information