Opracowanie : Koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec -Wojnowo - Strzelce Dolne w m. Wtelno km od 15+300 do 16+800 wraz z koncepcją odwodnienia

Order Newsletter: 1 Position: 335058 (oferta nr 1069025)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-09-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie : Koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec -Wojnowo - Strzelce Dolne w m. Wtelno km od 15+300 do 16+800 wraz z koncepcją odwodnienia

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę koncepcji rozwiązań technicznych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Wojnowo - Gogolinek - Strzelce Dolne w miejscowości Wtelno w km od 15+300 do 16+800 wraz z koncepcją odwodnienia drogi. Zamówienie swoim zakresem obejmuje wykonanie: - Mapy do celów projektowych - z aktualnym stanem prawnym w skali 1:500 - Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - ocena stanu istniejącego - Koncepcja rozbudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową - Koncepcja zmiany geometrii skrzyżowań - Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rozwiązań projektowych - Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych koncepcją - Określenie zajętości działek - Kosztorys szacunkowy robót Parametry projektowe dla rozbudowywanej drogi: - klasa Z - prędkość miarodajna 70km /h - szerokość jezdni 6,50 m - zatoki autobusowe - chodnik - przekrój uliczny

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30