Budowa sygnalizacja świetlnej na skrzyżowaniu ulic Barcińskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław oraz ulic Szkolnej i Mieleńskiej w m. Pakość oraz remont sygnalizacji świetlnej na ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 Ciech

Order Newsletter: 1 Position: 173337 (oferta nr 1039284)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-08-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sygnalizacja świetlnej na skrzyżowaniu ulic Barcińskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław oraz ulic Szkolnej i Mieleńskiej w m. Pakość oraz remont sygnalizacji świetlnej na ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 Ciech

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa sygnalizacja świetlnej na skrzyżowaniu ulic Barcińskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław oraz ulic Szkolnej i Mieleńskiej w m. Pakość oraz remont sygnalizacji świetlnej na ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Radziejów 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: I Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Pakość a) branża drogowa: - remont chodników, w celu dostosowania wysokościowego dla przejścia dla pieszych - wykonanie oznakowania poziomego i montaż oznakowania pionowego - montaż urządzeń BRD b) branża elektryczna - wykonanie przyłącza energetycznego - infrastruktura sygnalizacji świetlnej II Remont istniejącej sygnalizacji świetlnej w m. Radziejów - wymiana latarni sygnałów ulicznych na maszcie - wymiana słupów oświetleniowych - wymiana szaf sterowniczych - budowa studni kablowych - budowa kanalizacji kablowej z infrastrukturą - uruchomienie sygnalizacji 3. Precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej oraz STW i ORB będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information