Opracowanie Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 w km 60+751 z drogą powiatową nr 44226C Szafarnia - Płonne

Order Newsletter: 1 Position: 168979 (oferta nr 1031550)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-08-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 w km 60+751 z drogą powiatową nr 44226C Szafarnia - Płonne

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, audytu BRD dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin w km 60+751 z drogą powiatową nr 44226C Szafarnia - Płonne z uwzględnieniem lokalizacji dwóch zatok autobusowych. Zamówienie obejmuje : Mapę do celów projektowych - z aktualnym stanem prawnym w skali 1:500. Odtworzenie granic pasa drogowego w terenie. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego - ocena stanu istniejącego. Propozycja poprawy bezpieczeństwa dwa warianty - koncepcja . Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla rozwiązań projektowych . Wypis z rejestru gruntów dla działek objętych koncepcją. Określenie zajętości działek . Kosztorys szacunkowy robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30