Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

Order Newsletter: 1 Position: 282814 (oferta nr 1030731)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-08-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu krawieckiego, uprawniającego do wykonywania zawodu krawca. 2. Tematyka kursu: rodzaje materiałów, dobór nici i techniki do tkaniny, rodzaje dodatków krawieckich i pasmanteria, rodzaje szwów ręcznych i maszynowych i ich zastosowanie, maszyny do szycia, overlock, robienie formy, krojenie, przygotowanie do miary, korzystanie z gotowych wykrojów, przygotowywanie szablonów, fastryga, ścieg pętelkowy i za igłą, szycie ręczne, szycie na maszynie: budowa maszyny, nawlekanie nici i ustawianie ściegu, szycie na maszynie z nićmi i na sucho, sposoby przyszywania zatrzasków, haftek, gumek itp., szycie spódnicy i spodni, bluzki/koszuli męskiej, marynarki męskiej, suknia wieczorowa, kostium, sukienka, marynarka, spodnie, płaszcz z podszewką, wszywanie zamka, różnych typów kieszeni, różnych typów kołnierzy, wykańczanie, szycie na miarę, dopasowanie wykroju do figury, linia i płaszczyzna ciała, wykonywanie konstrukcji odzieży, modelowanie, wszywanie koronek, tasiemek, wkładów barkowych, koralików, dżetów, futra, lamówek, wszywanie podszewki, nauka szycia: overlock, stębnówka; przeróbki krawieckie; projektowanie ubioru: dobór koloru, fasonu do wyglądu. 3. Zajęcia będą przeprowadzone przy zastosowaniu następujących metod: teoria z instruktażem, warsztaty praktyczne, przewaga praktycznej nauki zawodu. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi: maszynę do szycia, overlock, manekin krawiecki, materiały, dodatki, nici, igły, wykroje, formy, materiały szkoleniowe - skrypt. 5. Kurs zostanie przeprowadzony przez dyplomowanego krawca. 6. Kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym. Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe na druku MEN. 7. Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego: maksymalnie 5 osób. 8. Ilość godzin dydaktycznych kursu: minimum 216. 9. Czas i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy do 15 listopada 2012 roku. Wykonawca zapewnia realizację kursu w minimum dwóch terminach (po jednym terminie w miesiącu, przy czym pomiędzy jednym a drugim terminem kursu nie może upłynąć mniej niż 30 dni), z czego jeden w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 16:00). Zamawiający zastrzega możliwość skierowania uczestników w 1 lub 2 grupach. Wykonawca może dołączyć uczestników do innych grup. Zamawiający zastrzega również, że pierwszy termin rozpoczęcia kursu nie może przypadać wcześniej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. II część zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wykonywania i pielęgnacji ogrodów. Kurs ma na celu zdobycie przez uczestników umiejętności wykonywania prac związanych z zakładaniem i utrzymywaniem terenów zielonych. 2. Tematyka kursu: BHP prowadzenia prac ogrodniczych, zabezpieczenia miejsca pracy i sprzętu ogrodniczego, rodzaje podłoży, rodzaje roślin z punktu widzenia wykorzystania ich w kompozycjach ogrodniczych: jedno-, dwu- i wieloletnie, podział roślin ze względu na wysokość roślin, ich upodobania, byliny, pnącza, krzewy i drzewa iglaste, liściaste, rozmnażanie roślin, trawniki, oczka wodne, etapy zakładania ogrodu podstawy czytania rysunku technicznego (od uczestników kursu nie może być wymagana znajomość czytania i wykonywania rysunku technicznego), kolorystyka ogrodów, planowanie ogrodu z uwagi na rodzaj podłoża, zacienienie/naświetlenie, przeznaczenie ogrodu, pory roku, obsługa sprzętu ogrodniczego: kosiarka, kosa spalinowa, ozdobne przycinanie krzewów i żywopłotów. 3. Ilość godzin kursu: minimum 40 godzin, w tym min. 30 godzin zajęć praktycznych. 4. Ilość uczestników: maksymalnie 2 osoby. 5. Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu zakładania i pielęgnacji ogrodów, z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu tych szkoleń w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin. 6. Metodyka prowadzenia zajęć: teoria z instruktażem, warsztaty praktyczne, przewaga praktycznej nauki. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika materiały szkoleniowe - skrypt zawierający m. in. wykaz sprzętu ogrodniczego z zastosowaniem, wykaz roślin ogrodowych z ich charakterystyką, upodobaniami i wykorzystaniem w ogrodnictwie, opis etapów zakładania ogrodu, opis czynności związanych z utrzymaniem ogrodu i inne tematy poruszane na kursie. Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi sprzęt ogrodniczy i rośliny do ćwiczenia umiejętności, których nabycie jest celem kursu. 8. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym. 9. Po zakończeniu kursu wykonawca wydaje dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe na druku MEN. 10. Termin i miejsce realizacji usługi: 21 dni od daty podpisania umowy do 15 listopada 2012 roku. Wykonawca zapewnia realizację kursu w minimum dwóch terminach (po jednym terminie w miesiącu, przy czym pomiędzy jednym a drugim terminem kursu nie może upłynąć mniej niż 30 dni), z czego jeden w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 16:00). Zamawiający zastrzega możliwość skierowania uczestników w 1 lub 2 grupach. Wykonawca może dołączyć uczestników do innych grup. Zamawiający zastrzega również, że pierwszy termin rozpoczęcia kursu nie może przypadać wcześniej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. III część zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu administracyjno - biurowego z modułem księgowości dla 1 beneficjenta. 2. Tematyka kursu: obsługa urządzeń biurowych: ksero, skan, fax, telefon, rzutnik multimedialny (w tym podłączenie go do komputera) i inne, wyszukiwanie informacji w Internecie: akty prawne i ich nowelizacje, sporządzanie dokumentów z użyciem komputera (list, protokół, raport, w tym prowadzenie korespondencji papierowej, elektronicznej, wysyłka korespondencji, sporządzanie prezentacji multimedialnych, tworzenie tabel w Excelu), elementy prawa i rachunkowości (terminy, obrót dokumentów księgowych, forma czynności prawnej, prowadzenie spraw przedsiębiorstwa), elementy prawa prasowego (udzielanie informacje, dostęp do informacji publicznej), archiwizacja dokumentów, zabezpieczanie danych osobowych, konstruowanie informacji prasowych, aktualizowanie stron internetowych internetowe narzędzia wspomagające: Doodle, planowanie: kalendarz Outlooka. Moduł księgowy: dokumenty księgowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, rozrachunki z pracownikami i ZUS, księga handlowa, rozliczenia VAT, program SYMFONIA, OPTIMA. 3. Wymiar kursu: min. 130 godzin, w tym nie mniej niż 65% zajęć praktycznych. 4. Metodyka prowadzenia zajęć: kurs prowadzony w formie ćwiczeń i warsztatów, możliwe wprowadzenie teoretyczne i instruktaż. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić indywidualne stanowisko komputerowe ze sprawnym sprzętem i aktualnym oprogramowaniem, wszystkie niezbędne do prowadzenia zajęć materiały, skrypt zajęć, ćwiczenia, prezentacje, konspekty. 6. Kurs powinien być zakończony egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym. 7. Po zakończeniu kursu wykonawca wydaje dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe na druku MEN. 8. Termin i miejsce realizacji usługi: 21 dni od daty podpisania umowy do 15 listopada 2012 roku. Termin rozpoczęcia szkolenia i jego tryb (dzienny/wieczorowy/weekendowy). Wykonawca zapewnia realizację kursu w minimum dwóch terminach (po jednym terminie w miesiącu, przy czym pomiędzy jednym a drugim terminem kursu nie może upłynąć mniej niż 30 dni), z czego jeden w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 16:00). Wykonawca może dołączyć uczestników do innych grup. Zamawiający zastrzega również, że pierwszy termin rozpoczęcia kursu nie może przypadać wcześniej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. IV część zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekunki do dziecka dla 1 beneficjenta. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opłacenie niezbędnych badań lekarskich - przed rozpoczęciem kursu, b) opłacenie badań epidemiologiczno - sanitarnych - przed rozpoczęciem kursu, c) przeprowadzenie kursu, 3. Program kursu: a) psychologia rozwoju dziecka, b) metody wychowania, c) zasady pielęgnacji i żywienia dziecka w różnych fazach rozwoju, d) wychowanie fizyczne, e) wychowanie artystyczne, f) pierwsza pomoc przedmedyczna, g) praktyka zawodowa. 4. Ilość godzin dydaktycznych kursu: minimum 90, w tym co najmniej 60% zajęć praktycznych. 5. Formy kształcenia: wykłady, warsztaty, ćwiczenia. 6. Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda uczestnikowi imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające: 1) nazwę kursu, 2) ilość godzin, 3) zakres tematyczny, 4) termin kursu. 7. Program kursu powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 8. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym. Po zakończeniu kursu Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe na druku MEN, wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216). 9. Termin i miejsce realizacji usługi: do 21 dni od daty podpisania umowy do 15 listopada 2012 roku. Wykonawca zapewnia realizację kursu w minimum dwóch terminach (po jednym terminie w miesiącu, przy czym pomiędzy jednym a drugim terminem kursu nie może upłynąć mniej niż 30 dni), z czego jeden w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 16:00). Wykonawca może dołączyć uczestników do innych grup. V część zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje, oprócz przeprowadzenia kursu, opłacenie wymaganych badań epidemiologiczno - sanitarnych, przed jego rozpoczęciem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić produkty niezbędne do przeprowadzenia zajęć, których koszt należy wliczyć do oferty. 3. Program kursu: 1) alkoholoznawstwo i miksologia, 2) język angielski gastronomiczny, 3) funkcjonowanie i obsługa sprzętu barowego, 4) podstawowe triki barmańskie (Working Flair), 5) obsługa komputerowych systemów barowych i kasy fiskalnej, 6) podstawy zarządzania barem, 7) elementy pracy kelnerskiej, 8) technika i psychologia sprzedaży, 9) audyt i rozliczanie baru. 4. Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego 3 osoby. 5. Ilość godzin dydaktycznych kursu: co najmniej 60, w tym minimum 50% zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych. 6. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. 7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie miejsce prowadzenia zajęć. 8. Termin i miejsce realizacji usługi: do 21 dni od daty podpisania umowy do 15 listopada 2012 roku. Wykonawca zapewnia realizację kursu w minimum dwóch terminach (po jednym terminie w miesiącu, przy czym pomiędzy jednym a drugim terminem kursu nie może upłynąć mniej niż 30 dni), z czego jeden w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 16:00). Zamawiający wymaga, aby jeden termin kursu w trybie wieczorowym przypadał we wrześniu. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania uczestników w 1 lub 2 grupach. Wykonawca może dołączyć uczestników do innych grup. Zamawiający zastrzega również, że pierwszy termin rozpoczęcia kursu nie może przypadać wcześniej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. VI część zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej wg następujących wytycznych: 1) - Kurs grafiki wektorowej CorelDraw, 2) - Kurs grafiki rastowej Photoshop, 3) - Kurs grafiki wektorowej i rastowej poziom 2, 4) - Kodowanie stron www HXTML CSS. 2. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym. 3. Ilość uczestników kierowanych przez Zamawiającego - 1 osoba. 4. Ilość godzin dydaktycznych kursu: minimum 75, w tym min. 80% zajęć praktycznych. 5. Termin realizacji zamówienia: w okresie 21 dni od daty podpisania umowy do 15 listopada 2012 roku. Wykonawca zapewni realizację kursu w minimum dwóch terminach (po jednym terminie w miesiącu, przy czym pomiędzy jednym a drugim terminem kursu nie może upłynąć mniej niż 30 dni), z czego jeden w trybie wieczorowym (zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godzinie 16:00). Wykonawca może dołączyć uczestników do innych grup. Postanowienia dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia. 1. Przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca poinformuje beneficjentów oraz Zamawiającego o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający daty, godziny i miejsce zajęć, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Wszelkie zmiany tego harmonogramu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na bieżąco w miarę ich zaistnienia na adres mailowy sp@mops.krakow.pl. 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w granicach administracyjnych Miasta Krakowa. W przypadku konieczności przeprowadzenia zajęć poza Krakowem, co Wykonawca zobowiązany jest wcześniej uzgodnić z Zamawiającym, Wykonawca zapewnia nieodpłatny dojazd uczestników z i do Krakowa. W takim przypadku miejsce realizacji zajęć winno być wskazane w harmonogramie. 4. Wykonawca zobowiązuje się: 1) wykonać usługę będąca przedmiotem zlecenia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, obowiązującym prawem i postanowieniami umowy przy dołożeniu należytej staranności, 2) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprawny i przygotowany do prowadzenia kursu sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe (np. podręczniki, skrypty, produkty spożywcze i inne materiały) na własność, 3) przeprowadzić zajęcia przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu, 4) prowadzić zajęcia głównie w formie zajęć praktycznych, instruktażu, warsztatów. Zajęcia teoretyczne nie mogą dominować w trakcie kursu, 5) wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi, opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx, 6) poinformować beneficjentów oraz Zamawiającego - przed rozpoczęciem zajęć - o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu, 7) ubezpieczyć uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa ubezpieczenia zostanie okazana Zamawiającemu na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem kursu. Bez okazania polisy rozpoczęcie kursu nie będzie możliwe. 8) Przeprowadzić wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny, a tam gdzie jest to wskazane w opisie przedmiotu zamówienia państwowy; 9) Opracować program kursu tak, aby był zgodny z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty program szkolenia. W programach należy uwzględnić metody i techniki nauczania z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przekazywanych uczestnikom kursu; 10) Dostarczyć Zamawiającemu, najdalej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, uwierzytelnioną kserokopię list obecności uczestników kursu. 11) poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności beneficjenta na kursie, drogą mailową na adres sp@mops.krakow.pl w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku nie dopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności beneficjenta na zajęciach Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące dla tego beneficjenta, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności, 12) realizować zamówienie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż. 13) przekazać Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w ust. 2 Postanowień dodatkowych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak i podmiotów kontrolujących Zamawiającego, w tym prawo uczestnictwa w pierwszych i ostatnich zajęciach kursu. 6. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd w dokumentację kursu i przeprowadzenie niezbędnej ankietyzacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30