Zakup usług turystycznych w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej oraz projektu socjalnego

Order Newsletter: 1 Position: 274704 (oferta nr 1024711)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-07-27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup usług turystycznych w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej oraz projektu socjalnego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia Przedmiotem I części zamówienia jest zakup 3 usług turystycznych w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej Stworzyć miejsce do życia przez MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Wyjazd do Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec 1) Termin wycieczki: 12.08.2012 r. 2) Ilość uczestników: 14 (7 osób dorosłych + 7 dzieci) + 1 opiekun ze strony Zamawiającego 3) Program wycieczki: a) godz. 9:00 zbiórka uczestników pod blokiem ul. Józefińska 24a w Krakowie, b) godz. 9:15 wyjazd, c) godz. 10:15 przyjazd do skansenu w Wygiełzowie, d) godz. 10.15- 13:00 organizacja zwiedzania: zwiedzanie skansenu z przewodnikiem, lekcja muzealna Nie święci garnki lepią (45 minut), e) godz. 13:00 - 14:00 obiad w karczmie usytuowanej w pobliżu skansenu wg menu na osobę : zupa ogórkowa z ryżem 250 ml., pieczeń wieprzowa duszona 170g, ziemniaki puree 150 g, buraczki zasmażane 200 g, sok z czarnej porzeczki 250 ml., f) godz. 14.00 - 14.15 - przejście z karczmy na zamek Lipowiec, g) godz. 14.15 - 18.00 udział uczestników w VII Turnieju Rycerskim - impreza na zamku Lipowiec, zajęcia i zabawy rycerskie, h) godz. 18:15 wyjazd do Krakowa 2. Wyjazd do Rabki-Zdrój: 1) termin wycieczki: w dniu 15.09.2012 lub 16.09.2012 lub 22.09.2012 lub 23.09.2012 lub 29.09.2012 lub 30.09.2012. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu termin wyjazdu do dnia 5.09.2012 r. 2) Ilość uczestników: 14 (7 osób dorosłych + 7 dzieci) + 1 opiekun ze strony Zamawiającego 3) Program wycieczki: a) godz. 8.00 zbiórka uczestników pod blokiem ul. Józefińska 24a w Krakowie b) godz. 8:15 wyjazd c) godz. 9:30 przyjazd do Rabki-Zdrój, Al. Tysiąclecia 1 (siedziba Grupy Podhalańskiej GOPR) d) godz. 9.30 - 16:00 organizacja szkolenia zgodnie z Programem szkolenia W górach bezpiecznie GOPR Grupa Podhalańska (http://www.gopr-podhale.pl/strona.php/m.4/s.7), połączonego z wyjściem na Maciejową, e) godz. 13:00 - 14:00 obiad w schronisku na Maciejowej wg menu na osobę żurek z chlebem 400 ml., pierogi ruskie 10 sztuk 200 g, herbata 250 ml., i) godz. 14:00 - 15:30 zejście z Maciejowej do Rabki-Zdrój, j) godz. 15:30 - 16:30 organizacja dalszej części szkolenia, k) godz. 16:00 - 17:30 czas wolny dla uczestników, l) godz. 17:30 wyjazd do Krakowa 3. Wycieczka jednodniowa połączona z kuligiem - podsumowanie zajęć rocznych 1) Termin wycieczki: 8.12.2012 r., 2) Ilość uczestników: 14 (7 osób dorosłych + 7 dzieci) + 1 opiekun ze strony Zamawiającego, 3) Program wycieczki: a) godz. 9:00 zbiórka uczestników pod blokiem ul. Józefińska 24a w Krakowie, b) godz. 9:15 wyjazd, c) godz. 9:15 - 10:45 przejazd do miejsca zajęć zlokalizowanego w odległości nie większej niż 100 km od miejsca wyjazdu, poza powiatem miejskim krakowskim. d) godz. 10:45 - 11:30 prezentacja multimedialna, w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę, w ramach której przedstawione zostaną zdjęcia z całego cyklu zajęć z 2012 roku. Prezentacja zostanie przygotowana i przeprowadzona przez pracownika Zamawiającego. e) 11:30 - 13:00 spacer po okolicy do lokalnej atrakcji turystycznej lub miejsca związanego z miejscową legendą (wraz z przybliżeniem uczestnikom legendy). W trakcie spaceru odbędą się zajęcia integracyjne połączone (w przypadku śniegu) ze zjazdami na sankach. Sanki do zabawy na śniegu zapewni Wykonawca w ilości co najmniej 7 szt., f) godz. 13:00 - 14.00 obiad w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę lub w barze/jadłodajni/restauracji, zgodnie z menu na osobę: zupa krem cebulowy z grzankami i tartym serem żółtym- 300 ml na osobę, spaghetti Bolognese 400 g, kompot z jabłek 250 ml, g) godz. 14.00 - 15.00 kulig konny składający się z dużych sań (np. 6 osobowych). Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizacji kuligu z wykorzystaniem małych sanek. W przypadku braku śniegu powóz musi posiadać koła zamiast płóz. Uczestnicy biorą udział w kuligu równocześnie. h) godz. 15.00 - 16.00 konkurs tematyczny z nagrodami w ramach podsumowania całorocznego cyklu zajęć. Konkurs odbędzie się w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę. Zespołami będą rodzic/opiekun i dziecko. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada Zamawiający. i) W trakcie konkursu Wykonawca zapewni przekąskę wg menu: herbata z cytryną (250 ml na osobę) ciastka typu delicje: 5 opakowań po min. 140 g. ciastka typu wafelki śmietankowe familijne: 5 opakowań po min. 180 g 4) godz. 16.00 wyjazd do Krakowa 4. Wykonawca zapewni: 1) bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 2) pokrycie opłat parkingowych, 3) opiekę przewodnika podczas zwiedzania obiektów, 4) transport busem. Bus ma być dostępny przez cały czas trwania wycieczki. Wykonawca zapewni sprawdzenie stanu technicznego autokaru przez Policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. Wykonawca zapewni bus sprawny technicznie. Przewoźnik musi posiadać wymagane prawem ubezpieczenia. Kierowca jest zobowiązany do dbania o czystość busa podczas podróży (zewnątrz jak i wewnątrz). 5) właściwą jakość posiłków z uwzględnieniem temperatury i innych wymogów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 6) ubezpieczenie wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę co najmniej 10 000 zł. na każdego uczestnika. Uczestnicy wyjazdów muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczenia uczestników wyjazdu nie później niż 48 godzin przed terminem każdego wyjazdu, 7) opiekę medyczną (w razie potrzeby) polegającą na wezwaniu pogotowia lub dowiezieniu uczestnika do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca, 8) bilety komunikacji zbiorowej - w przypadku konieczności poruszania się takimi środkami transportu, 9) świadczenia dla opiekuna ze strony Zamawiającego takie same jak dla uczestników wycieczek, 10) w przypadku drugiego oraz trzeciego wyjazdu - pomieszczenie do prowadzenia zajęć zadaszone, ogrzewane, z możliwością skorzystania z toalety. Do pomieszczenia przeznaczonego na cele zajęć nie będą miały wstępu osoby postronne, 11) sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć w tym rzutnik, laptop, kartki A4, 12) długopis typu Zenith oraz zeszyt w kratkę 32-kartkowy - dla każdego uczestnika (przekazane uczestnikom podczas pierwszego wyjazdu). 13) nagrody w konkursie: a) 1 egz. przewodnika Kraków i Małopolska na Weekend, wydawnictwo Pascal, okładka miękka, b) 1 egz. przewodnika Jura Krakowsko-Częstochowska. Aktywnie z historią w tle, wydawnictwo Bezdroża, okładka miękka. 5. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Oznaczenia dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania, materiałów, pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia itp., zgodnie z wytycznymi oznaczania projektów POKL, zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf, 2) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej usługi i przekazania jej na zakończenie całej usługi Zamawiającemu, 3) Zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem zadania oraz przestrzegania innych postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, 4) Prowadzenia dziennika każdych zajęć zawierającego listę obecności (podpisywaną przez beneficjentów na koniec każdych zajęć). 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności zwiedzania i harmonogramu wycieczek oraz dopuszcza możliwość zmiany terminu jeżeli warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od Zamawiającego będą uzasadniały przesunięcie terminu. II część zamówienia Przedmiotem II części zamówienia jest zakup 2 usług turystycznych w związku z realizacją projektu socjalnego realizowanego przez MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Wyjazd do Zakopanego 1) Termin wycieczki: 28.08.2012 - 30.08.2012 r. 2) Ilość uczestników: 30 (dzieci w wieku 7-11 lat) + 4 opiekunów ze strony Zamawiającego 3) Program wycieczki: Dzień 1 a) godz. 7:45 zbiórka uczestników przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Śląskiej w Krakowie, b) godz. 8:00 wyjazd, c) godz. 10:30 przyjazd do miejsca pobytu i zakwaterowanie, d) 13:00-14:00 obiad wg menu na osobę: rosół z makaronem 200ml, filet z kurczaka 90 g, frytki 100 g, surówka z marchwi z jabłkiem 100 g, sok owocowy 250 ml, e) 14:30 - 16:00 spacer po Krupówkach, f) 16:30 - 18:30 zajęcia integracyjne w miejscu pobytu (przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Zamawiającego), g) 19:00 kolacja wg menu na osobę: pieczywo 100 g, parówki drobiowe 100 g, serek topiony 1szt 100 g, herbata 200 ml, jabłko. Dzień 2 a) godz. 8:00 - 8:45 śniadanie wg menu na osobę: pieczywo 3 x bułka po 50g, szynka drobiowa 50g, ser żółty 50g, masło 2g, dżem owocowy 20g , jogurt owocowy 150 g, herbata 200 ml, b) 9:30 - 13:30 spacer Doliną Kościeliską i zwiedzanie Jaskini Mroźnej z przewodnikiem górskim, c) 14:00 - 15:00 obiad wg menu na osobę: zupa pomidorowa z makaronem 200 ml, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki 100g, surówka z ogórków 100g, woda mineralna niegazowana 200 ml, drożdżówka, d) 15:30 - 18:00 zajęcia integracyjne w miejscu pobytu (przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Zamawiającego), e) 18:30 ognisko, połączone z kolacją wg menu na osobę: kiełbasa 150 g, pieczywo 2 bułki po 50 g, herbata 200ml, keczup 20 g. Dzień 3 f) godz. 8:00 - 8:45 śniadanie wg menu na osobę: pieczywo 3 x bułka po 50g, szynka drobiowa 50g, ser żółty 50g, masło 2g, dżem owocowy 20g , jogurt owocowy 150 g, herbata 200 ml, g) 9:30 - 12:00 wycieczka na Gubałówkę. Wyjazd kolejką linowo-terenową, zejście pieszo z przewodnikiem górskim. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych - zjazd kolejką linowo-terenową. h) 12:30 - 13:30 wykwaterowanie i) 13:30 - 14:30 obiad wg menu na osobę: barszcz biały 200 ml z jajkiem 1 szt., kotlet schabowy, 150 g, ziemniaki 100 g, sałata ze śmietaną 150 g, banan - 1 sztuka, sok owocowy 200 ml, j) 15:00 - 16:00 zwiedzanie skoczni narciarskiej, k) 16:00 wyjazd do Krakowa. 4) Wykonawca zapewni: a) transport autokarowy (autokar wyposażony w klimatyzację lub możliwość otwierania okien). Wykonawca zapewni sprawdzenie stanu technicznego autokaru przez Policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie. Przewoźnik musi posiadać wymagane prawem ubezpieczenia. Kierowca jest zobowiązany do dbania o czystość autokaru podczas podróży (zewnątrz jak i wewnątrz), b) ubezpieczenie wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę co najmniej 10 000 zł. na każdego uczestnika. Uczestnicy wyjazdów muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczenia uczestników wyjazdu nie później niż 48 godzin przed terminem wyjazdu, c) opłaty: parkingową, klimatyczną, wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwiedzanych obiektów, d) świadczenia dla przedstawicieli Zamawiającego, takie same jak dla uczestników wycieczek, e) właściwą jakość przygotowanego posiłków z uwzględnieniem temperatury i innych wymogów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, f) opiekę pielęgniarską lub opiekę lekarską (w razie potrzeby) polegającą na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezieniu uczestnika pobytu do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca, g) zakwaterowanie w ośrodku zlokalizowanym w Zakopanym lub w odległości nie , wyposażonym w: pokoje 1, 2, 3, 4 - osobowe, wyposażone w łazienki (w tym 4 pokoje 1- osobowe), salę umożliwiającą przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla co najmniej 34 osób, do której podczas zajęć nie będą miały wstępu osoby postronne, jadalnię, miejsce na ognisko. 2. Wyjazd do Warszawy 1) termin wycieczki: 23.09.2012 r. 2) Ilość uczestników: 40 (osoby dorosłe) + 1 opiekun ze strony Zamawiającego 3) Program wycieczki: a) godz. 6:30 zbiórka uczestników przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Śląskiej w Krakowie, b) godz. 6:45 wyjazd c) godz. 11:30 - 14:00 zwiedzanie Warszawy: przejazd Traktem Królewskim (Al. Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście), Plac Piłsudskiego, Plac Teatralny, Stare Miasto: Barbakan, Plac Zamkowy, rynek. d) 14:00 - 15:00 obiad w restauracji lub barze wg menu na osobę: zupa pomidorowa z makaronem 200 ml, pieczone udko z kurczaka 200 g, ziemniaki 150 g, surówka z ogórków 100 g, sok owocowy 200 ml, drożdżówka, h) godz. 15:30 - 18:30 zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego, i) godz. 19:00 wyjazd do Krakowa 4) Wykonawca zapewni: a) transport autokarowy (autokar wyposażony w WC, barek, klimatyzację lub możliwość otwierania okien). Wykonawca zapewni sprawdzenie stanu technicznego autokaru przez Policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie. Przewoźnik musi posiadać wymagane prawem ubezpieczenia. Kierowca jest zobowiązany do dbania o czystość autokaru podczas podróży (zewnątrz jak i wewnątrz), b) ubezpieczenie wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę co najmniej 10 000 zł. na każdego uczestnika. Uczestnicy wyjazdów muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczenia uczestników wyjazdu nie później niż 48 godzin przed terminem wyjazdu, c) opłaty: parkingową, wstępu do zwiedzanych obiektów, d) świadczenia dla przedstawiciela Zamawiającego, takie same jak dla uczestników wycieczek, e) właściwą jakość posiłków z uwzględnieniem temperatury i innych wymogów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, f) opiekę medyczną (w razie potrzeby) polegającą na wezwaniu pogotowia lub dowiezieniu uczestnika do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca, g) opiekę pilota na całej trasie wycieczki. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności zwiedzania i harmonogramu wycieczek oraz dopuszcza możliwość zmiany terminu jeżeli warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od Zamawiającego będą uzasadniały przesunięcie terminu. III część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi turystycznej w związku z realizacją projektu socjalnego realizowanego przez MOPS w Krakowie, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Termin realizacji: 5.09.2012 r., 2. Miejsce realizacji: ośrodek zlokalizowany w odległości nie większej niż 20 km od granic administracyjnych Krakowa, 3. Ilość uczestników: 80 (osoby dorosłe) + 2 opiekunów ze strony Zamawiającego 4. Program imprezy turystycznej: a) godz. 11:00 zbiórka uczestników przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Śląskiej w Krakowie, b) godz. 11:15 wyjazd, c) godz. 12:00-16:00 organizacja pikniku: Wykonawca zapewni: przejażdżkę konną dla 80 osób pod okiem instruktora w krytej ujeżdżalni, znajdującej się na terenie ośrodka. Koń ma być prowadzony za uzdę przez instruktora. Instruktor obchodzi razem z osobą siedzącą na koniu w koło ujeżdżalni. Jeździec ma otrzymać toczek, który zabezpiecza głowę przed upadkiem. Jazda każdej osoby trwa ok.5 minut. obsługę, jednorazowe sztućce, jednorazowe talerze, stoły i miejsca do siedzenia, zadaszone miejsce do grillowania zlokalizowane na terenie ośrodka, W trakcie pikniku Wykonawca zapewni uczestnikom poczęstunek wg następującego menu: kiełbasa z grilla 250 g x 80 szt., kaszanka z grilla 200 g x 80 szt., sałatka wiosenna 150 g x 80 szt., sałatka bawarska 150 g x 80 szt., ogórki kiszone małosolne 7 kg, smalec domowy 40 g x 80 szt., ziemniaki pieczone - 20 kg, chleb bochenek 0,5 kg x 10 szt., kawa 200 ml x 80 szt., herbata 200 ml x 80 szt., woda mineralna 0,5 l x 80 szt., cukier do gorących napojów 200 szt. po 5 g (paluszków) lub 1 opakowanie 1 kg (cukier podany w cukiernicach), mleczko do kawy 160 szt. po 10 g, keczup 4 opakowania po 250 g, musztarda 4 opakowania po 250 g. d) 16:15 wyjazd do Krakowa 5. Wykonawca zapewni: a) transport autokarowy (autokar wyposażony w klimatyzację lub możliwość otwierania okien). Wykonawca zapewni sprawdzenie stanu technicznego autokaru przez Policję w dniu wyjazdu. Kierowca musi uzyskać protokół dopuszczenia pojazdu i kierowcy do przewozu osób. Kierowca musi posiadać wymagane przepisami dokumenty m.in. licencję przewoźnika. Wykonawca zapewni autokar sprawny technicznie. Przewoźnik musi posiadać wymagane prawem ubezpieczenia. Kierowca jest zobowiązany do dbania o czystość autokaru podczas podróży (zewnątrz jak i wewnątrz), b) ubezpieczenie wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę co najmniej 10 000 zł. na każdego uczestnika. Uczestnicy wyjazdów muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczenia uczestników wyjazdu nie później niż 48 godzin przed terminem wyjazdu, c) opłatę parkingową, d) świadczenia dla przedstawicieli Zamawiającego, takie same jak dla uczestników wycieczki, e) właściwą jakość posiłków z uwzględnieniem temperatury i innych wymogów ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, f) opiekę medyczną (w razie potrzeby) polegającą na wezwaniu pogotowia lub dowiezieniu uczestnika do przychodni/szpitala. Wszelkie koszty pomocy lekarskiej pokrywa Wykonawca, 6. Do miejsca, w którym będzie się odbywał piknik nie będą miały wstępu osoby postronne

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 635000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48483

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30