Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012r

Order Newsletter: 1 Position: 163001 (oferta nr 1021934)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-07-26

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012r

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówieniajest: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2012r. 1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego odcinków DW administrowanych przez RDW Tuchola. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robot określają: kosztorys ofertowy, przedmiar robot, wykaz powierzchni do oznakowania poziomego - załącznik nr 12, SST określające wymagania techniczne załącznik nr 13. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach: znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo z zastosowaniem kulek odblaskowych, oraz znakowanie masami chemoutwardzalnymi stosowanymi na zimno oraz masami termoplastycznymi - grubowarstwowo z zastosowaniem kulek refleksyjnych. Łączna powierzchnia do malowania cienkowarstwowo - 21.715,21 m² Łączna powierzchnia do malowania grubowarstwowego - 129,48 m² Szczegółowy zakres oznakowania poziomego /plan liniowy oznakowania poziomego/ jest dostępny do wglądu w siedzibie RDW Tuchola 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SST będących częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia 3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information