Dostawa barier wygradzających dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 r.

Order Newsletter: 1 Position: 251894 (oferta nr 1008596)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-07-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa barier wygradzających dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 r.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest : dostawa barier wygradzających dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012 r. 1.1Odbiorcami powyższego zamówienia będą jednostki terenowe Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu,Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, Rejon Dróg Wojewódzki w Tucholi,Rejon Dróg Wojewódzki we Włocławku, Rejon Dróg Wojewódzki w Żołędowie 1.2 Dostarczone bariery wygradzające powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r( Dz.U.220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r)- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczenia na drogach. 1.3Szczegółowy zakres zamówienia określa kosztorys ofertowy dla każdej jednostki ( zał. 1a,1b,1c,1d,1e.): miejsce dostaw, oraz ilość dostarczanych barier wygradzających. Ceny w kosztorysach ofertowych dla każdej jednostki winny uwzględniać cenę bariery wygradzającej, oraz koszty transportu do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, 1.4Dostawę barier wygradzających Zamawiający będzie zlecał w miarę potrzeb zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich wymienione w pkt 1.1, 1.5Termin każdorazowej dostawy - do 7 dni od daty złożenia zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349283104

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30