Wykonanie usług poligraficznych dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 240540 (oferta nr 1000084)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-07-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie usług poligraficznych dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk wizytówek oraz druków wewnętrznych, opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na podstawie pisemnych zamówień częściowych, do których załączone będą wzory druków. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych druków w obrębie asortymentu wymienionego w formularzu cenowym, do wysokości kwoty umowy. 2. Ustalenia dodatkowe 1) Przy kalkulacji ceny uwzględniono koszt składu, matrycy i wydruku przedstawionych projektów, ilość wzorów druków, określoną w formularzu cenowym oraz nakład jednorazowy. W przypadku: a) druków nakład minimalny (jednorazowy) wynosić będzie 100 szt. b) wizytówek nakład minimalny wynosić będzie 50 szt. 2) Miejsce dostawy: magazyn MOPS, Kraków, ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. 3) Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu muszą odpowiadać jego właściwościom. 4) Zamawiający nie odbierze przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca przy dostawie nie dostarczy faktury lub gdy będzie ona błędnie wystawiona. 5) W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych, Zamawiający w terminie do 14 dni od daty odbioru prześle Wykonawcy reklamacje, który w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania zobowiązany jest usunąć wady lub braki ilościowe

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 798230009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information