Browse catalog... From 3524472 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45233120-6 „Remont drogi powiatowej 5574P Mikstat - Ostrzeszów”
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. kpt Stefana Pogonowskiego oraz przebud...
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1000000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągnięt...
45262522-6 Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 26
79823000-9 Druk i dostawa książki "POJEMNOŚĆ …" dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
39830000-9 Dostawa środków czystości do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie Sp. z o.o.
03221100-7 zakup i dostawa warzyw i owoców
22462000-6 „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiająceg...
45316100-6 Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa linii elektroenergetycznej w Iławie
48000000-8 Dostawa oprogramowania do projektowania 3D wraz z licencją jednostanowiskową na okres 12 miesięcy – ...
09000000-3 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (dostawa i usługa dystrybucji) dla gminy Rejowiec
33141620-2 Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
45000000-7 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Droszyńskiego 30 lok. 1, Marynarki Polskiej 20 lok. 2...
79710000-4 Usługi ochrony i dozoru
09123000-7 Przetarg nieograniczony na zakup Gazu Ziemnego Wysokometanowego (E) dla obiektów Szpitala Specjalist...
32420000-3 Dostawa macierzy i przełączników dla sądów apelacji wrocławskiej.
30197644-2 Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego
09134000-7 Zakup paliw płynnych (olej napędowy) na potrzeby Gminy Pokrzywnica w roku 2020
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Ozorków w 2020 roku
71220000-6 Wykonanie koncepcji architektonicznej I i II etapu oraz dokumentacji I etapu budowy Centrum Opiekuńc...
30199750-2 Dostawa bonów towarowych
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfina...
30200000-1 DOSTAWA 21 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH MINI PC Z MONITORAMI DLA GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
33696500-0 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, O...
48620000-0 Dostawa oprogramowania specjalistycznego, licencji i subskrypcji.
22200000-2 Prenumerata prasy polskiej na 2020 rok
72253200-5 Dostawa wsparcia technicznego dla oprogramowania Netsight
45300000-0 Pozostałe modernizacje budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach przy ul. Grzegorzka...
66113000-5 Udzielenia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięt...
34144210-3 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Piaski
71220000-6 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu lokalu przy ul...
09100000-1 Dostawa i transport oleju napędowego ON do Zakładu Gospodarki Odpadami.
09111210-5 Dostawy ekogroszku workowanego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020
33100000-1 DOSTAWA SYSTEMU ELEKTROCHIRURGICZNEGO Z FUNKCJĄ ZAMYKANIA DUŻYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
38520000-6 Sprzedaż wraz z dostawą drukarek i skanerów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Ma...
90620000-9 Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka
30197641-1 Dostawa papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych
90513100-7 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mi...
45233120-6 Przebudowa Deptaku Niebieskie Bloki – przedłużamy Strefę Kultury w Katowicach
39711100-0 Dostawa sprzętu AGD dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
34136100-0 Dostawa dwóch samochodów ciężarowo - osobowych.
33100000-1 DOSTAWA RESPIRATORÓW
44316400-2 DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POJAZDÓW REJESTROWANYCH W POWIECIE CHOJNICKIM
38652100-1 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy projektorów wraz z usługą montażu dla Instytutu Muzykologii ...
45100000-7 Przebudowa rowu bez nazwy oraz zbiorników retencyjnych
33100000-1 DOSTAWA ARTROSKOPU
09135100-5 Dostawa oleju opałowego do Szkół i innych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Sierpc...
90524000-6 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Milickie...
09134100-8 „Bieżąca dostawa oleju napędowego dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie”
09123000-7 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję gaz...
45000000-7 „Przebudowa ul. Lipowej w Większycach”
15131100-6 zakup mięsa, wędlin i wyrobów drobiarskich
15110000-2 Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (mięsa i wędlin) do Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w...
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spła...
50112000-3 ŚWIADCZENIE USŁUG WARSZTATOWYCH W ZAKRESIE SERWISU I NAPRAW ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH BĘDĄCYCH W POSIAD...
33190000-8 Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku
45311200-2 Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Lotników w Pszczynie
45200000-9 Przebudowa boisk wielofunkcyjnych w m. Pokrówka i Okszów Kolonia
45233250-6 Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu ul. Północna 15 – etap I ...
90620000-9 Odśnieżanie dróg gminnych
45300000-0 Wykonanie robót instalacyjnych – paczka nr 10
79710000-4 Ochrona fizyczna mienia i osób w obiektach Muzeum Zagłębia w Będzinie.
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Akademii Sztuki w Szczecinie
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
38000000-5 Dostawa detektora przemytu oraz spektrometrów do pomiaru składu metali
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
38000000-5 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety
24100000-5 SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szpitalnego Oddział...
90500000-2 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie g...
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miej...
22450000-9 PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę kuponów podarunkowych w formie kart elektronicznych dla KWP w Gda...
45233000-9 „Przebudowa drogi powiatowej nr 5587P Grabów - Osiek”
15000000-8 Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsł...
66510000-8 USŁUGA ŚWIADCZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ...
45233140-2 Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumiczn...
19520000-7 Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2020r.
38000000-5 Dostawa 6. komór laminarnych
33111300-4 Dostawa urządzenia do prezentacji plików DICOM
45000000-7 Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich
34110000-1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji 2019 na potrzeby Starostwa Powiatowego ...
72212218-0 Usługa aktualizacji i dostawy oprogramowania GeoMedia, aktualizacji oprogramowania ERDAS IMAGINE - ...
38416000-4 ZP/CZD/171/19 Dostawa PH - metru w ramach projektu „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i za...
45246000-3 Zabudowa wyrw w skarpach grobli Kanału Wieprz-Krzna na terenie Nadzoru Wodnego w Łęcznej.
33696500-0 DZIERŻAWA ANALIZATORA DO HEMOSTAZY WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ DOSTAWA PASKÓW DO ANALIZY MOCZU
71320000-7 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży drogowej na budowę drogi Ryki ul. Okopow...
50532000-3 Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej maszyn, urządzeń elektrycznych i automatyki na obiektach adm...
71630000-3 Wykonanie okresowej kontroli 5 letniej stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach Skarbu...
30213300-8 „Zakup sprzętu do digitalizacji dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w ramach realizacji projektu Etno...
38500000-0 komora rękawicowa wyposażoną w wirówkę i płytę grzewczą
33100000-1 DOSTAWA PROCESORA TKANKOWEGO
71520000-9 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Utworzenie Centrum Usług Społe...
33169000-2 Dostawa elektrod elektrochirurgicznych
15800000-6 zakup i dostawa artykułów spożywczych
45112723-9 Remont i doposażenie placu zabaw i boiska dla dzieci młodszych przy Parku Kościuszkowców na Osiedlu ...
09000000-3 Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Bałtów oraz jej jednostek organizacyjnych
66110000-4 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020-2025
30213100-6 Wyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa sprzętu elektronicznego.
45233120-6 Wykonanie robót związanych z przebudową drogi gminnej nr 440007S ul. Brzozowej w Lublińcu