Browse catalog... From 3543894 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
63510000-7 Organizacja wizyty studyjnej do Tuluzy
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy mostu w km 8+376 drogi powiatowej nr 1533K...
80500000-9 Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcbor...
24956000-0 Sukcesywna dostawa podłoży i suplementów dla WSSE w Warszawie
72000000-5 Usługa utrzymania i wsparcia technicznego systemu kadrowo - płacowego
39100000-3 Dostawa mebli oraz mebli medycznych
71247000-1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej J...
30190000-7 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów biurowych oraz tablic – wyposażenia oddziałów p...
72000000-5 Usługa serwisu oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania modułu „Eskulap Apteka” przez okres 12 m...
44113700-2 DOSTAWY MIESZANKI MINERALNO- ASFALTOWEJ NA GORĄCO I NA ZIMNO
15810000-9 Dostawy pieczywa.
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu w budynku Sądu Apelacy...
50300000-8 Zakup usług konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń drukujących w okresie do końca 2021 ro...
39294100-0 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Programu CED
45453000-7 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Międzyrzeczu przy ul...
48822000-6 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Marii Kono...
33100000-1 Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medyczn...
48823000-3 Wdrożenie systemu wirtualizacji pamięci masowej poprzez dostawę, montaż i uruchomienie serwerów, dys...
09310000-5 Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Krakowskiego Parku Technolog...
80530000-8 Przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli organizowanych w ramach projek...
45232430-5 OBSŁUGA I SERWIS SUW WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W PODZIALE NA 2 ZADANIA
72000000-5 Pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych dla zadania pn.: „Elektroniczne usługi p...
09310000-5 Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakow...
45233142-6 Remonty dróg gruntowych w roku 2020
24300000-7 Dostawa odczynników chemicznych, roztworów i związków chemicznych dla PIG-PIB
79411000-8 Usługa doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Łodzi 2030
33100000-1 Zakup urządzeń medycznych na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego Samodzielnego Publiczneg...
14210000-6 Dostawę materiałów kamiennych do utrzymania dróg wojewódzkich w 2020 roku
90611000-3 Mycie ciśnieniowe wybranych chodników miasta Poznania w roku 2020
14210000-6 Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2020 r.
50410000-2 Kompleksowa obsługa serwisowa analizatorów wydechu znajdujących się na wyposażeniu KWP w Opolu
45233142-6 Remonty nawierzchni bitumicznych terenów komunalnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg ...
45233120-6 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice
60000000-0 Leasing finansowy sprzetu medycznego w postaci aparatu RTG z ramieniem "C"
45233142-6 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2020 roku z podziałem na zadania.
45233000-9 Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na moście Lecha w Poznaniu w ciągu drogi krajowej nr 9...
50232000-0 Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych oraz elementów konstrukcyjnych syste...
55000000-0 Organizacja konferencji informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budow...
71520000-9 Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rajgród
71250000-5 WYKONYWANIE PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA KONINA W 2020 R...
90500000-2 odbiór oraz transport niesegregowanych oraz segregowanych odpadów komunalnych z posesji SPZOZ
24453000-4 Środek ochrony roślin CARYX 240 SL lub równoważny
22453000-4 Środek ochrony roślin TILMOR 240 EC lub równoważny
31625200-5 Wymiana 38 sztuk kopuł klap dymowych polegająca na demontażu zniszczonych i dostawie wraz z montaże...
45111200-0 Budowa Parkingu Typu ,,PARK&RIDE” dla samochodów osobowych na terenie bazy transportowej w Garba...
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej nr 110098L w miejscowości Borowica od km 0+505 do km 1+825
24440000-0 Nawóz dolistny YARAVITA BRASSITREL PRO lub równoważny
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopo...
24440000-0 Nawóz do dokarmiania dolistnego BORMAX TURBO lub równoważny
15810000-9 Sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Bu...
55321000-6 Zakup zestawów śniadaniowych dla gości Agro obiektu hotelowego oraz dzierżawa lokalu gastronomiczneg...
24440000-0 Nawóz do dokarmiania dolistnego EPSOMicrotop lub równoważny
45111200-0 „Przebudowa drogi stanowiącej ulicę – Al. 600-lecia w Opolu Lubelskim”
90911200-8 Usługa sprzątania pomieszczeń w prokuraturach okręgu tarnowskiego i usługa porządkowania terenów wok...
03141000-1 Nasienie buhaja rasy PHF odmiany czarno-białej
45300000-0 Remont instalacji elektrycznych i słaboprądowych w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsud...
33141625-7 Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych dla WSSE w Warszawie
33600000-8 Dostawa leków 22/PN/2020
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla budowy mostu w km 0+315 drogi powiatowej nr 1521K...
30190000-7 Dostawa 1800 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Sądowa współpr...
39100000-3 Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami ...
60440000-4 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby Katolickiego Uniwersytet...
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich...
45332400-7 Naprawa instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i wentyl...
79530000-8 Usługa tłumaczenia tekstów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz korekty językowej (proofr...
33183100-7 Dostawy implantów ortopedycznych
14212200-2 Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych
33680000-0 „Dostawa leków”
30232700-1 CRZP/37/2020/AZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2020 - 2 - ...
33600000-6 Dostawy produktów leczniczych zawierających Palivizumab, stosowanych w programie lekowym – „Profilak...
50531100-7 Usługa przeglądów technicznych kotłów gazowych w kwaterach internatowych należących do Skarbu Państ...
90533000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 pochodzących z prowadzenia własnej dzi...
15100000-9 Dostawy mięsa i jego wyrobów dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku
30213300-8 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb NCPS SOLARIS w Krakowie (3...
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021r.
33600000-6 Dostawa leku PALIWIZUMAB dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim
71354000-4 Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych – etap II (DP 1529K i 1504K)
66510000-8 Usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Ma...
77313000-7 „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Wołomin”.
33196200-2 Dostawa i montaż wyposażenia do budynku dawnej Łaźni w Zawierciu, w ramach zadania pn.: ”Modernizacj...
50413200-5 PRZEGLĄDY OKRESOWE SPRZĘTU POŻARNICZEGO - SPRAWA 2/2020
45230000-8 Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B – Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste w km 3...
77300000-3 „Urządzanie zieleni wraz z konserwacją i utrzymaniem małej architektu...
14212200-2 Zakup, transport i rozgarnięcie tłucznia kamiennego w ilości 1 300 ton
45233120-6 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w m. Wola Klasztorna, Gmin...
38540000-2 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego ramienia pomiarowego do systemu MA...
34100000-8 Zakup samochdoów do Urzędu Gminy Mszana
45316110-9 Budowa linii oświetlenia ulicznego ulic Jagodowej i Malinowej w Mońkach
33141320-9 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych, medycznych, ortopedyczn...
90500000-2 Wynajem maszyn i pojazdów dla potrzeb MPGKiM ZB
45262690-4 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC REMONTOWYCH
34351100-3 Zakup ogumienia letniego i zimowego do pojazdów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
33600000-6 Dostawa produktu leczniczego - DINUTIXIMAB BETA
31680000-6 Sukcesywna dostawa materiałów elektroinstalacyjnych na potrzeby Sekcji Elektrycznej Szpitala Wojewód...
66510000-8 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SAWIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJA...
30000000-9 Dostawa tonerów oryginalnych i zamienników dla Szpitala
16700000-2 Dostawa i serwis fabrycznie nowego ciągnika rolniczego do robót drogowych wraz z osprzętem, urządzen...
45233162-2 Ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską
38434500-1 Dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i określania lekowrażliwości drobnoustrojó...