Browse catalog... From 3770533 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45453000-7 Zad 1 – Remont i przystosowanie sali lekcyjnej na strzelnicę wirtualną Zad 2 - Dostawa, montaż z wyp...
79710000-4 Usługa ochrony mienia Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 dla Uczniów Nie...
55322000-3 Wykonanie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczaj...
90910000-9 Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości w budynkach administrowanych przez Sąd...
33140000-3 Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Miejsk...
45000000-7 Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w ...
55321000-6 Świadczenie usługi cateringowej dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Bochni
55523100-3 WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 WE WROCŁAWIU
34114000-9 Zakup autobusu dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
42122000-0 Docieplenie stropodachu bud. A oraz wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie ora...
60100000-9 Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2024 roku
79700000-1 Sukcesywne świadczenie w 2024 roku usługi ochrony osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie
48822000-6 Dostawa serwera wraz z serwerowym systemem operacyjnym i systemem do wirtualizacji
60100000-9 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tłuszcz do placówek oświatowych w okresie styczeń-czer...
39141000-2 „Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w budynku POSMI Etap II”
15800000-6 „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie na 202...
15810000-9 Dostawa artykułów spożywczych w roku 2024.
22000000-0 Druk broszury edukacyjnej dotyczącej możliwości uzyskania ulgi podatkowej w związku z zamieszkiwanie...
45000000-7 Wymiana pokrycia dachów nad kuchnią, stołówką̨ oraz pawilonie ZPL 2 zlokalizowanych w Goczałkowicach...
30236000-2 Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego do Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Gołdapi w ...
90910000-9 Kompleksowa usługa sprzątania Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz pomieszczeń galerii „Miejsce P...
33140000-3 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP SZOZ w Śre...
55321000-6 Usługa cateringu posiłków dla dzieci, które będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 34 i Przedszkol...
33140000-3 Sukcesywna dostawa materiałów medycznych– II postepowanie
85121270-6 Usługa 2-krotnego przeprowadzenia testu psychometrycznego i wystawienia opinii referencyjnej, tj. n...
55523100-3 Przygotowanie i dowóz posiłków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kątach
60130000-8 Usługi wykonywania całodobowego transportu specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego typu T...
90910000-9 „Kompleksowe sprzątanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich”
79710000-4 Ochrona mienia Szpitala Uzdrowiskowego „Jubilat” w miejscowości Lądek Zdrój.
45331110-0 Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Podolu - Górowej w gminie Gródek nad Dunajcem – kotło...
15110000-2 Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
15112000-6 Dostawa żywności dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. na okres 01.01.2024 r. – 31.1...
60100000-9 Dowóz uczestników - osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu
15500000-3 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym n...
45311000-0 Remont instalacji elektrycznej – przeciwpożarowe wyłączniki prądu w budynkach nr 6 -9 w Toruniu ul....
09123000-7 ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY WYBRANYCH OBIEKTÓW ...
19520000-7 Dostawa nowych worków na odpady, podzielone na dwa zadania .
75252000-7 Obsługa krytych pływalni w zakresie ratownictwa wodnego, zlokalizowanych przy ul. Kromera 11, ul. Pi...
45233120-6 Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne - Wierzbiczany Projekt dofinansowany ze środkó...
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
43260000-3 „Dostawa nowej koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Krzynowłoga Mała ”
15800000-6 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI FILIPOWSKIEJ w 20...
35125100-7 Dostawa wraz z instalacją systemu monitoringu klimatu wewnętrznego w budynku Żurawia Gdańskiego
33155000-1 Dostawa bieżni grawitacyjnej
90910000-9 Usługa utrzymania czystości w obiektach SPZOZ w Tarczynie
09100000-0 Sukcesywny zakup paliw, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług przy użyciu kart paliwowy...
33600000-6 Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania remontu pomieszczeń oraz wykonania instala...
98310000-9 Usługa prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży...
45200000-9 Budowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Liceum Ogólnokształcący...
39141400-6 Dostawa mebli oraz sprzętu AGD na potrzeby Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
79822000-2 Usługa kompleksowego składu i łamania tekstu oraz materiału graficznego wraz z przygotowaniem plików...
39130000-2 Dostawa mebli na potrzeby Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wa...
15800000-6 Dostawa produktów spożywczych - różnych dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie
85200000-1 Świadczenie usług weterynaryjnych wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu Miasta Przasnysz w...
09111400-4 Dostawa pelletu drzewnego dla Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
50510000-3 Usługi konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanali...
45212221-1 Rozbudowa i przebudowa zaplecza szatniowego przy boisku do piłki nożnej w Lwówku wraz z niezbędną i...
55320000-9 Prowadzenie kuchni szkolnej i żywienie dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej, wr...
44160000-9 Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
15000000-8 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4...
72268000-1 Zakup zintegrowanego systemu/programu finansowo-księgowego pracującego w oparciu o technologię bazod...
09300000-2 Dostawa energii cieplnej do budynku Zespół Szkół Budowlanych ul. Legionów 15 33-100 Tarnów w roku ...
15100000-9 Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie
64110000-0 „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w 2...
15800000-6 SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA STOŁÓWKI GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOW...
15110000-2 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2024 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1...
30190000-7 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru
30125110-5 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnyc...
45000000-7 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa
45200000-9 Budowa budynków komunalnych w Radiówku.
09300000-2 Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warsza...
41110000-3 Dostawa wody z sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej do/z obiektów M...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali szkoleniowo – konferencyjnej w ramach real...
45000000-7 „Przebudowa parkingu w m. Mokobody przy ul. Wiatraczna, na części działki 1177/5”
48600000-4 Dostawa licencji wieczystych oprogramowania
85311200-4 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miej...
15500000-3 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2024 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7...
90721800-5 „Utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy Świerzawa: w tym na rzece Kaczawa, potoku Biegoszowskim,...
09135100-5 Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby własne MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju, w 2024 roku
33140000-3 „Dostawa woreczków laparoskopowych oraz pojemników transferowych (II)”
45000000-7 Wykonywanie prac remontowych w zakresie robót elektr. związ. z utrzymywaniem zasobów w należ. stanie...
38900000-4 DOSTAWA SYSTEMU DO DOKUMENTACJI PŁYTEK TLC/HPTLC ORAZ CIEPLAREK/SZAF TERMOSTATYCZNYCH DLA LABORATORI...
90500000-2 Usługa odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych oraz odbioru, transportu...
42122400-4 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO
Dostawa artykułów spożywczych dla Punktów Pobutu Długoterminowego w Warszawie
55321000-6 Usługi żywieniowe polegające na przygotowywaniu lub dostarczaniu posiłków całodziennych (śniadanie, ...
03220000-9 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkole nr 21 w Gdańsku z podziałem na 8 cz...
45210000-2 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z budową boiska piłkarskiego i bieżni
34144210-3 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
98310000-9 Usługi w zakresie prania wodnego i chemicznego Asortymentu znajdującego się w DS1 Sabinki i DS3 Gro...
15100000-9 Dostawa produktów mięsnych i wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.
15100000-9 Dostawa artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzania posiłków w stołówce, bufecie oraz café w...
03410000-7 Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego
Dostosowanie Oprogramowania „OTAGO” wspomagającego realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w...
90500000-2 Utworzenie i prowadzenie PSZOK-u na terenie wiejskim w granicach Gminy Kartuzy.
33690000-3 Dostawa leków, produktów leczniczych z podziałem na pakiety
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola w Kazimierzu Biskupim 2024 r.
77312000-0 „Usługa wycinki samosiewów, nalotów krzewiastych i drzewiastych, rosnących na skrajach drzewostanów ...
33123000-8 Dostawa zestawu urządzeń do Laboratorium Medycyny Kosmicznej w ramach projektu Park Technologii Kosm...