Browse catalog... From 3654248 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
15800000-6 ZP1/12/2022 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J...
15500000-3 Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb tutejszego Domu
92600000-7 Usługa zorganizowania i prowadzenia zajęć na pływalni krytej dla grup uczniów Szkoły Podstawowej z O...
09111210-5 Dostawa miału węglowego do kotłowni szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
15810000-9 Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 4 im. M Konopnickiej w Bytomiu
79710000-4 Usługa całodobowej ochronie osób i mienia Kuratorium Oświaty w Łodzi
15110000-2 Dostawa artykułów spożywczych do Publicznego Przedszkola w Młochowie
45310000-3 Wykonaniu kompleksowej instalacji elektrycznej dla zadania pn. Adaptacja bu-dynku w Ziemięcicach ul....
79710000-4 Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia
30190000-7 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola
15131130-5 Dostawa ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 3 zadania
45000000-7 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
15800000-6 ZP1/12/2022 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. T....
15131130-5 dostawa mięsa i wędlin
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola nr 2 „ Plastusiowe Osiedle” w Nowy...
15131130-5 dostawa mięsa i wędlin (powtórzenie)
15100000-9 Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w ...
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mazańcowicach w 20...
03220000-9 Dostawa świeżych produktów warzywnictwa i ogrodnictwa dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Kons...
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej
45000000-7 Remont i przebudowa budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BOR...
15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w Konstantynowie Łódzkim
15100000-9 ZP1/11/2022 R. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. W....
15100000-9 ZP2/12/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – MIĘSO dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ...
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie w 2023 r...
15300000-1 Dostawa owoców i warzyw do Centrum Kultury w Korzennej - Stołówka Gminna
15100000-9 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworz...
15800000-6 Dostawa różnych produktów spożywczych do Centrum Kultury w Korzennej
31140000-9 System zarządzania temperaturą baterii akumulatorów wraz ze wsparciem w zakresie integracji i urucho...
45100000-8 „Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym pałacu w Kiełczynie” realizowanego w ramach zadania: „Rewi...
33696500-0 Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań w zakresie immunoch...
15810000-9 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Nr 25 „BAJKA” w Koninie” w 2023 r.
44221000-5 Dostawa i montaż stolarki w budynku warsztatu na terenie zakładu Zamawiającego.
80000000-4 Usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z ...
15800000-6 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2023
45000000-7 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego
15000000-8 „Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach”
45213140-6 „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”
45111200-0 Budowa drogi w miejscowości Stare Pole, ul. Juliana Tuwima - inwestycja współfinansowana w ramach Rz...
79823000-9 Świadczenie usług poligraficznych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Sztutowie z podziałem n...
90910000-9 Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
15800000-6 Dostawa pieczywa do Centrum Kultury w Korzennej
45231300-8 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice
15220000-6 dostawa ryb i przetworów rybnych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechoc...
39100000-3 dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami ...
09134100-8 Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów samochodów śmieciarek do odbioru i transportu odpadów komunaln...
03221100-7 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w 2023 roku dla Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w B...
34110000-1 Dostawa 3 (trzech) sztuk samochodów osobowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala ...
50232100-1 Świadczenie usługi oświetlenia drogowego w zakresie podstawowym
15800000-6 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2023
33141121-4 Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i materiałów medycznych
90600000-3 Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych w obrębie miasta Kąty Wrocławskie
85000000-9 Organizowanie i wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Miasta Kutno w miejscu zamieszkania podopi...
15500000-3 Dostawa produktów mleczarskich do Centrum Kultury w Korzennej
55120000-7 Zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pi...
66518200-6 Ubezpieczenie nieruchomości oraz samochodów służbowych należących do Ambasady RP w Waszyngtonie
72250000-2 Świadczenie usługi odnowienia subskrypcji licencji systemu VL Dictate do transkrypcji audio przez ok...
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitar...
45000000-7 Rozbudowa budynku nr 303 - Stołówka studencka
85320000-8 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
45310000-3 Usługa dostawy i montażu konstrukcji stalowej pod montaż paneli fotowoltaicznych
79710000-4 "Ochronę osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3 i Teatralnej 9 ...
45000000-7 Budowa targowiska z parkingiem na samochody osobowe przy ul. Legnickiej w Radwanicach.
09111000-0 Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do szkół prowadzonych przez Gminę Narol
44211100-3 Przygotowanie zaplecza biurowo – sanitarnego dla potrzeb obsługi imprezy sportowej Drużynowych Mistr...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszy...
34110000-1 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV 4x4 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i...
90500000-2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu cmentarzy komunalnych w Krośnie
66510000-8 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY RANIŻÓW
15800000-6 ZP2/12/2022 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii K...
80000000-4 Usługa przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych na temat Centrów Usług Społecznych
45233220-7 „Bieżące utrzymanie dróg (przełomy) na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”
90910000-9 Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne zarządzane przez ...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszy...
45000000-7 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych modernizacji nawierzchn...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszy...
92000000-1 Świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej plat...
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Sztutowie – zadanie: Ar...
15810000-9 Sukcesywna dostawa PIECZYWA do Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” w roku 2023 r.
45000000-7 Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap II w ramach za...
90533000-2 Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości ni...
79710000-4 Świadczenie usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w okresie 12...
85320000-8 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nr 2
45000000-7 Bieżące utrzymanie oznaczeń pionowych (znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, elementy bezpieczeństw...
66510000-8 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sejneńskiego
42962000-7 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego w formacie A3
15500000-3 ZP1/11/2022 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” ...
15500000-3 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Sztutowie – zadanie: Ml...
33600000-6 Zakup leków
45233142-6 Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2023 roku
Usługa tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i języka polskiego na ukraiński
ZGK/6/ZP/RB/2023 Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Ziemskiej i Św. Krzyża, poprzez ul. J...
79341000-6 Promocja miasta poprzez sport podczas wszystkich meczów Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski Ko...
71000000-8 Budowa bazy turystyczno – kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą 1241r. oraz budowa nowego pola cam...
45000000-7 Wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie Lokalu 1U – 23 w budynku przy ul. Królewskie...
66110000-4 Bankowa obsługa budżetu Gminy Siekierczyn oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026
45112720-8 Budowa skateparku w miejscowości Sępólno Krajeńskie
45100000-8 Budowa i przebudowa dróg gminnych w Żarowie
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszo...