Browse catalog... From 3621065 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
33100000-1 Mobilny zestaw do oznaczania zawartości gazów oddechowych we krwi
33124000-5 Dostawa aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 metod a RT-PCR do wykonania badań oraz dostawa odcz...
33141000-0 Ochraniacze na buty, foliowe, wysokie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy
39711100-0 Dostawa i instalacja aparatury i wyposażenia (dalej łącznie zwanych zamiennie aparaturą, wyposażeni...
33190000-8 Zakup podłoża z inhibitorami antybiotyków i podłoża do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych
33190000-8 Zakup Flocare Zgłębnik pur CH 14/110 cm z prowad/z port do odbarcz. Nutricia
79340000-9 zakup przestrzeni reklamowej na zewnętrznych nośnikach typu outdoor na potrzeby prowadzonych przez M...
33113000-5 Dostawa, montaż i instalacja rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń
55100000-1 Świadczenie usług hotelarskich na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 w ramach izolatorium.
48000000-8 4B.1/1 Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Ope...
37441300-4 Dostawa orbitreka w ilości 1 szt. dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łod...
33140000-3 DOSTAWA TESTÓW KASETKOWYCH
31520000-7 Dostawa Lampy antydepresyjnej w ilości 4 szt. dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medy...
71500000-3 "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2020-2...
48000000-8 Dostawa oprogramowania i licencji wraz z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych dla potrzeb Za...
18143000-3 Zakup rękawiczek ochronnych
18224000-5 Dostawa niesterylnej pościeli i odzieży ochronnej z fizeliny.
71000000-8 wykonanie dokumentacji projektowe rozbudowy SOR.
18424300-0 Dostawa rękawic medycznych.
45111200-0 Udzielenie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach u...
15300000-1 DOSTAWA ŚWIEŻYCH PRODUKTOW WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA
15100000-9 Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych
30213100-6 Dostawa 100 sztuk używanych laptopów
18424300-0 Dostawa rękawiczek nitrylowo-winylowych i maseczek
33111000-1 Dostawa aparatów RTG wraz z akcesoriami, przeszkoleniem pracowników oraz dostosowaniem pomieszczeń.
34114121-3 Dostawa 2 szt. ambulansów typu S.
98310000-9 Kompleksowa usługa prania wraz z transportem bielizny ogólnoszpitalnej oraz odzieży roboczej i ochro...
66510000-8 Ubezpieczenie Szpitala Tymczasowego zlokalizowanego w budynku Terminala T na terenie Międzynarodoweg...
18424300-0 Dostawy: Rękawice diagnostyczne nitrylowe.
35113400-3 Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19
33696500-0 Dostawa zestawów RT-PCR do jakościowego wykrywania SARS-CoC-2 w próbkach oddechowych.
33696300-8 Testy PanbioTM COVID-19 AG Rapid Test Device
33157110-9 Zestaw (rura i komora) oraz kaniula donosowa
15800000-6 (SWZ) Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka...
45233142-6 Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin - Kowale km 0+562,00 - 3+361,00 w miejscowości Cieplice...
45233142-6 Przebudowa drogi gminnej nr 152672R Izabelin - Kowale km 0+562,00-3-361,00 w miejscowości Cieplice i...
45000000-7 Modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Krajowej Sz...
45453100-8 Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji ...
42131390-6 zamówienie na reduktory
41120000-6 woda do irygacji 3000 ml
33696500-0 Dostawa testów do detekcji koronawirusa Sars-Cov-2 metodą RT PCR na analizatorze GeneXpert.
90524000-6 Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
45000000-7 Budowa obiektów małej architektury oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego w miejscu publi...
33100000-1 Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
33141420-0 Dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych
45000000-7 Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie gminy Chociwel od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miej...
18424300-0 Dostawa rękawiczek nitrylowych
33191000-5 Dostawa dozownika bezdotykowego.
45000000-7 Modernizacja i adaptacja budynku świetlicy w miejscowości Bobrowniki gmina Chociwel na potrzeby utwo...
18143000-3 artykuły medyczne
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodoweg...
33157000-5 Dostawa punktów poboru próżni oraz sprężonych gazów medycznych: podtlenek azotu, dwutlenek węgla ora...
71247000-1 Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanym dotyczącymi termomodernizacji budynków Inst...
45000000-7 Naprawa i remonty przy użyciu tłucznia kamiennego, frezowiny i żużla paleniskowego nawierzchni dróg...
33140000-3 Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO...
33140000-3 Zakup testów diagnostycznych do oznaczenia antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli
33141000-0 Zakup maseczek w związku z art. 6a ustawy z dnia 20.10.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobi...
18143000-3 Dostawa maseczek medycznych jednorazowych
60170000-0 Usługi transportowe w zakresie przewozu osób realizowane na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodar...
18143000-3 Dostawa maseczek medycznych jednorazowych
60100000-9 Dostarczenie środków ochrony osobistej
18424300-0 Dostawa rękawic
38000000-5 Odczynniki do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2
19520000-7 Zakup artykułów z tworzyw sztucznych na potrzeby diagnostyki koronawirusa SARS - CoV - 2
32342400-6 Dostawa wyposażenia
73430000-5 Zakup testów Antygenowych przeciw Covid-19
38000000-5 Odczynniki do diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2
42961100-1 Modernizacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w budynkach należących do Sądu Rejo...
45000000-7 realizowana zgodnie z U M O W Ą nr DOI/COVID-19/2701/2021/342 na przyznanie w 2021 r. środków z Fun...
33158300-5 Zakup lamp wirusologicznych na oddziałach internistycznych oraz endokrynologicznym - 16 szt.
64200000-8 świadczenie usługi Telefonicznej Informacji Pacjenta
32551200-2 Zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi
33199000-1 Dostawa sprzętu i materiałów na potrzeby oddziałów COVID
51120000-9 Wykonanie windy osobowej wbudowanej wraz z robotami towarzyszącymi w Sądzie Rejonowym w Wałczu, ul. ...
33157110-9 maska tlenowa z rezerwuarem
33199000-1 Dostawa fartucha flizelinowego ochronnego 25g z gumką
30213100-6 Zakup laptopa dla DZP
33199000-1 Dostawa Maseczek chirurgicznych
33140000-3 Dostawa sterylnych wymazówek do pobierania materiału z nosogardzieli dedykowane do Covid-19
33157100-6 Zakup maseczek ochronnych FFP2 i FFP3
18143000-3 Dostawa półmasek FFP3 bez zaworka
39136000-4 Dostawa wieszaków.
33631600-8 Płyn do fumigacji O2 SAFE 7.4
18930000-7 worki na odpady medyczne czerwone
45111300-1 Likwidacja pompowni przy osadnikach popłuczki oraz osadników wody popłuczkowej z podtorzem suwnicy z...
18424300-0 Rękawic diagnostyczne Nitrylowe
33631600-8 Jednorazowy czepków medyczny.
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zakładu Karnego w Głubczycach
15131130-5 Sukcesywna dostawa wędlin oraz mięsa do Zakładu Karnego w Głubczycach
45000000-7 "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż...
45000000-7 "Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż...
71200000-0 „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wy...
66114000-2 Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdu nietypowego typu ambulans
90500000-2 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielbark
45230000-8 Rozbudowa sieci wodociągowej Piwnice Wielkie -Wielbark
39136000-4 Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - wyposażenie garderób.
35151000-5 Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - wyposażenie garderób.
24300000-7 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Z ZAKRESU BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OBSZARACH BADAWC...
33631600-8 Indywidualne środki ochronne-płyn do dezynfekcji 25 litrów
39131100-0 Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - regały archiwalne.