Browse catalog... From 3489522 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45261910-6 Remont dachu oraz przebudowa pomieszczeń poddasza budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Str...
45331200-8 Rozbudowa instalacji hipoksji w internacie sportowym Zakopane
45000000-7 Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku mieszkalnym wielor...
45262500-6 Jelenia Góra – Zamek Chojnik (XIV w.) ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów palla...
45000000-7 Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku mieszkalnym wielor...
45111200-0 Budowa boiska szkolnego przy SP nr 15 przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu
45000000-7 Rewitalizacja parku w Stawiskach
71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Instalac...
03142500-3 DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - JAJA od 01.07.2019 do 30.09.2019
45000000-7 Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych w obiekcie ms2 dotyczących dachów dla Muzeum Sztuki w Łodzi
30216110-0 Zakup skanerów
50110000-9 Usługi w zakresie przeglądu i naprawy sprzętu lotniskowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w...
09111400-4 “Dostawa pelletu dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach na sezon...
33000000-0 Cykliczna dostawa materiałów i drobnego sprzętu medycznego do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego S...
15800000-6 “Dostawa artykułów żywnościwych dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsła...
45313100-5 Przebudowa budynku nr 7 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im....
45212314-0 Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Woj...
66100000-1 „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Halinów i jednostek organizacyjnych w okresie od 26.08.2...
45000000-7 Prace remontowe w budynkach Sądu Okręgowego w Tarnowie i Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz...
33192120-9 Dostawa łózek szpitalnych na Oddział Internistyczny w ramach zadania Nr 37: Zakup sprzętu i wyposaż...
34144210-3 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Staninie
90510000-5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szelków
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie w podziale na 6 ...
45233120-6 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów
45111300-1 Modernizacja skateparku przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju
66110000-4 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Tarnowa
55321000-6 Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów SPZOZ w Słupcy
42131148-5 Dostawy armatury odcinającej do łączenia przyłączy domowych z wodociągami i obudów do nich.
30200000-1 Sprzedaż oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Bliżej rodziny i dzi...
45000000-7 „W małym mieście wielki świat. Bezpieczne Kino Radość – etap II”, współfinansowany z środków Polski...
45453000-7 Roboty budowlane w osadzie Ruda 19, 96-100 Skierniewice, gmina Skierniewice, powiat Skierniewice, dz...
39100000-3 Dostawa mebli i tablic szkolnych dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Maz...
45000000-7 Budowa budynków gospodarczych służących do obsługi placów zabaw w sołectwach gminy Orzysz
30230000-0 Dostawa komputerów i sprzętu wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz pamięci masowych dla potrzeb gmin...
45233140-2 Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr ewid 536 wraz z zjazdami – EATAP I or...
33141110-4 Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot...
45233120-6 Wykonanie nawierzchni betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna
45110000-1 Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie o windę dla osób niepełnosprawnych.
34144900-7 Zakup dwóch służbowych samochodów elektrycznych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i Centrum Usł...
45000000-7 Zadanie Nr 1 - Remont mostu na potoku Łubianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec- Łubno w k...
34144210-3 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategor...
03212100-1 Sukcesywna dostawa ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgaws...
71320000-7 Dokończenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów ...
33696300-8 Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytet...
45000000-7 Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie ...
45453000-7 Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem
34114121-3 ZAKUP AMBULANSU TYPU C
37535200-9 Otwarte Strefy Aktywności w m. Żebrak i Trzciniec
66511000-5 USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANI...
45233200-1 „Rewitalizacja alejek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego etapy II i III”
39294100-0 sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla programów funkcjonujących w ramach FRSE...
09331200-0 OZE – wykonanie instalacji fotowoltaicznych zasilających gminną oczyszczalnię ścieków, Urząd Miejski...
45233140-2 Budowa dróg z podziałem ma dwie części: Część nr 1: Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym...
45000000-7 Rozbiórka budynków mieszkalnych wraz z oficynami i komórkami przy ul. Warszawskiej 2 i 2a oraz przy...
45000000-7 Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont pomieszczenia nr 8 w budynku Rektoratu i Biblioteki...
45111000-8 Przebudowa ul. Rolniczej w Uszczynie
37535200-9 „Rozbudowa placu zabaw dla dzieci oraz budowa siłowni zewnętrznej na ul. Konarskiego w Lidzbarku Wa...
45231300-8 „Rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice...
22852100-8 Dostawa okładek na dyplomy
45111100-9 „Rozbiórka 3 budynków mieszkalnych nr 1, nr 7, nr 8 i budynku użytkowego nr 11 przy Al. NMP 2 w Częs...
71520000-9 Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa przepompowni ścieków w ...
14212000-0 „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.
45453000-7 PRACE BUDOWLANE NA ELEWACJI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PARAFIALNEJ W ZGIERZU PRZY UL. DŁUGIEJ 33 – ELEWAC...
71520000-9 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik popr...
45233140-2 REMONT DROGI ROLNICZEJ DO OS. GÓRKI W MIEJSCOWOŚCI LUBOMIERZ
45453000-7 Remont elewacji i dachu w DS OŁÓWEK usytuowanym przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu
45311000-0 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowych
45111200-0 Przebudowa dróg gminnych na obszarze zdegradowanym w Miechowie-Charsznicy
32340000-8 Zakup, montaż, uruchomienie, konfiguracja i strojenie elementów aparatury nagłaśniającej i akcesorió...
79310000-0 ORGANIZACJA I REALIZACJA BADANIA PT. „EFEKTYWNOŚĆ WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLE...
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej w budynku C
33150000-6 Dostawa sprzętu do fizjoterapii oraz materaców anatomiczno – ortopedycznych
33690000-3 Dostawa leków dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
45233120-6 Przebudowa ulic Osiedlowa, Spokojna, Słoneczna i Kwiatowa w Miechucinie
45000000-7 Zaprojektowanie i budowa budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowe...
45000000-7 Wymiana Instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynkach w Koszalinie oraz Szczecinie należącyc...
33196000-0 Pomoce i akcesoria medyczne, specjalistyczny sprzęt jednorazowy
45000000-7 Platforma obserwacyjno – widokowa na Górze Słowiańskiej w miejscowości Widuchowa, wraz z zagospodaro...
71000000-8 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku magazynowego HP67
45453000-7 Naprawa podciągów w pomieszczeniach piwnicy budynku nr 8 w kompleksie 3345 Kielce
45233142-6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowe...
45233161-5 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław
45000000-7 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo
45000000-7 Usunięcie odsypiska na lewym brzegu poniżej niecki wypadowej
60100000-9 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Brudzew w formie zakup...
45231300-2 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bocznej), zlokalizowanej na działce ...
45316110-9 Budowa oświetlenia przy ulicy Szczególnej i Szczodrej w Szczytnikach
45000000-7 Remont dróg gminnych w gminie Bielice
45453000-7 Wymiana rozdzielni nn w budynku nr 228 w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Herberta 49
45233120-6 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Karniewo.
45233000-9 Remont drogi powiatowej Nr 1425R Dylągówka – Szklary w km 0+000 do 2+168 w miejscowości Dylągówka, S...
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby żywienia zbiorowego do stołówki szkolnej Zespo...
03221111-7 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych: warzyw i owoców oraz ziemniaków jadalnych...
33100000-1 Dostawa urządzenia wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek 1 sztuka
45000000-7 Zadanie 55056 Leszno WKU K-5449 „Modernizacja budynku biurowo-sztabowego nr 2 w kompleksie 5449 dla...
45233140-2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krypy
90600000-3 Realizacja usług komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w związku z organizacją imprezy mas...
43260000-3 Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Gorzków
45233123-7 Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym, dojazd gospodarczy – obręb Rożnowo, gmina Banie – II postę...