Browse catalog... From 3624650 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45000000-7 „Rozbudowa istniejącego parkingu samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na ...
45000000-7 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przez ogródki działkowe „TULIPAN” oraz przebudowa ul. Mickiewicza ...
45333000-0 Naprawa i usuwanie awarii instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Gdańskie Nieruchom...
71320000-7 Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka
45000000-7 Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Chełmży wraz z zagospodarowaniem tere...
45212224-2 "Realizacja robót budowlanych w ramach zadania: "Stadion na piątkę- Obiekt sportowo-rekreacyjny ul. ...
33190000-8 Dostawa sprzętu sanitarnego jednorazowego użytku z masy celulozowej.
45000000-7 Budowa profesjonalnego ogrodzonego wybiegu dla psów: „Psia Heca” w Rudzie Śląskiej z mini torem agil...
71221000-3 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na remont lokali mieszkalnych w zasobie Administracji Zasobu ...
45331220-4 Dostawa wraz z montażem systemu klimatyzacji w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
80500000-9 Przygotowanie i przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia pt. „Administrowanie systemem Windows Serve...
45450000-6 Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynkach na terenie kompleksów administrowanych przez Komendę Po...
79823000-9 Wykonanie druków własnych
45000000-7 Przebudowa budynku archiwum przy ul. Grochowskiej w Elblągu
90721700-4 Wykonanie koszenia w rezerwatach przyrody w województwie wielkopolskim w układzie zadaniowym odpowia...
90533000-2 ”Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z terenu gminy Gnojno...
45212221-1 „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Piotrkowo” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski ...
Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy z zapewnieniem całodziennego wyżywienia oraz środków czystości i ...
45200000-9 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach gm. Wieliczka
71247000-1 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G - ul. Wicka Rog...
80000000-4 Prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Aktywni 50+ w Gminie Wysokie” – prowadzenie zajęć rękodz...
45233252-0 wzmocnienie nawierzchni ulicy Nasiennej w Stargardzie
45233120-6 Budowa ścieżki rowerowej Olecko - Gordejki Małe od km 0+000 do km 6+950 w ramach projektu: Zmniejsze...
39300000-5 Artykuły do usługi sprzątania.
45000000-7 Remont 4 dróg na terenie gminy Chęciny
34144210-3 Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego 4x4 dla OSP Lucień
71320000-7 Drogi dla pieszych i rowerzystów – przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie nr 1 – „Kolejowa”...
45210000-2 Przebudowa zaplecza kulturalno - sportowego na Stadionie Miejskim w Człopie
Zapewnienie ochrony Maltańska 1 - punkt PESEL UMP
15000000-8 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych
45000000-7 113-Wykonanie oznakowania organizacji ruchu dla obszaru administrowanego przez Miejski Zarząd Budynk...
45100000-8 Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Miejsce Piastowe
45262690-4 „Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w L...
71247000-1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja miejscowości Straw...
45000000-7 Roboty budowlane na terenie Katedry Patomorfologii Klinicznej, Zakładu Medycyny Sądowej oraz części ...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania brzegów rzeki Parsęty – etap I od ul. Kamienne...
45310000-3 Naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez ZZK w...
71320000-7 Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno
45000000-7 Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodoweg...
45000000-7 Rozbudowa budynku Przedszkola w Górze Świętej Małgorzaty
60100000-9 „Dowóz i odwóz uczniów i przedszkolaków do szkół i przedszkoli na terenie gminy Tuczępy w roku szkol...
45000000-7 Przebudowa budynku Domu Kultury w Kujawach (TRYB: ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ) – Zamówienie II
45233140-2 „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie - Kotłów”
33100000-1 Zakup oraz dostawa aparatury i sprzętu medycznego
39800000-0 Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości
03416000-9 Dostawa zrębków i trocin dla celów energetycznych do ciepłowni na biomasę w miejscowości Czarna Woda
45000000-7 „Odnowienie centrum miejscowości Latowicz - III etap”- cześć 1.
45233220-7 Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Mędrzechów.
03220000-9 Dostawa warzyw, owoców oraz wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla potrzeb Powiatowego Centrum Medy...
45111300-1 Rozbiórka baraku 9-13 Lancaster Grove
71322000-1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg położonych w miejscowościach Babsk, Nowe Załucze, ...
66100000-1 „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech...
45262690-4 „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy” Remont pomieszczeń w skrzydle C- sale C14, C15, C16, C...
45233120-6 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103587B (Synkowce-Kudrawka) wraz z drogowymi obiektami inżyn...
60112000-6 Świadczenie całodobowych usług transportu medycznego środkami transportu sanitarnego z obsługą zespo...
45453100-1 „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia w piwnicy i elewacji...
33690000-3 Dostawa różnych produktów leczniczych
33100000-1 Dostawa tomografu komputerowego 32-warstwowego wraz z adaptacją pomieszczeń i instalacją oprogramowa...
90919300-5 “Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”.
31224100-3 Wtyk kątowy do tlenu, standardowy DIN - 1 zadanie
18143000-3 Dostawa pełnotwarzowych, wielorazowych masek Dimax Zero Maski- kompatybilnych z posiadanymi gene...
35121900-7 Wypożyczenie detektora x-am 2500 z sensorem tlenu (do 25% obj. O2) na czas usunięcia awarii tj.14 dn...
33196000-0 Dostawa parawanów mobilnych, jednoskrzydłowych
30200000-1 Dostawa 10 sztuk komputerów
33600000-6 Dostawa leku: Calcii chloridum r-r do inj 67mg/ml
60170000-0 świadczenie usługi wynajmu karetki typu „S” z pełnym wyposażeniem (zgodnie z obowiązującymi przepisa...
45000000-7 Przebudowa ul. Seminarialnej w Rogoźnie
45000000-7 Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu.
45000000-7 Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu
79341400-0 Międzynarodowa kampania informacyjna, której celem jest poinformowanie opinii publicznej na świecie ...
33600000-6 Dostawa leku Ceftriakson pr do sp. r-ru do inj 1 g 50 000 fiolek
33100000-1 Dostawa układu oddechowego do respiratora Philips Trilogy
30234100-9 Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowni polegająca na dostawie macierzy dyskowej wraz z dysk...
35100000-5 Zakup, dostawa i instalacja systemu zasilania awaryjnego.
60112000-6 Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2022 w oparciu o bilety miesię...
42513100-6 Zakup, dostawa i montaż komór mroźniczych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
38437000-7 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych - zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33600000-6 Dostawa leku: Propofol 0,01g/ml
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33696300-8 Szybkie testy antygenowe wykrywające wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z n...
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33600000-6 Dostawa leku Ketaminum 10mg/ml x 5fiol a 20ml
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33140000-3 Maska medyczna
33600000-6 Dostawa leku Fentanylum
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33186000-7 Dostawa zestawów do ECMO dla dorosłych do systemu CARDIOHELP
33600000-6 Dostawa leku Ketaminum 50mg/ml x 5 fiol a 10ml 300 opakowań
33199000-1 Dostawa kompletów: kombinezonu CRN400-PCA-300 producenta Carine Europe GmbH oraz ochraniaczy na obuw...
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE