Browse catalog... From 3624594 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
60112000-6 Świadczenie całodobowych usług transportu medycznego środkami transportu sanitarnego z obsługą zespo...
45453100-1 „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia w piwnicy i elewacji...
33690000-3 Dostawa różnych produktów leczniczych
33100000-1 Dostawa tomografu komputerowego 32-warstwowego wraz z adaptacją pomieszczeń i instalacją oprogramowa...
90919300-5 “Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”.
31224100-3 Wtyk kątowy do tlenu, standardowy DIN - 1 zadanie
18143000-3 Dostawa pełnotwarzowych, wielorazowych masek Dimax Zero Maski- kompatybilnych z posiadanymi gene...
35121900-7 Wypożyczenie detektora x-am 2500 z sensorem tlenu (do 25% obj. O2) na czas usunięcia awarii tj.14 dn...
33196000-0 Dostawa parawanów mobilnych, jednoskrzydłowych
30200000-1 Dostawa 10 sztuk komputerów
33600000-6 Dostawa leku: Calcii chloridum r-r do inj 67mg/ml
60170000-0 świadczenie usługi wynajmu karetki typu „S” z pełnym wyposażeniem (zgodnie z obowiązującymi przepisa...
45000000-7 Przebudowa ul. Seminarialnej w Rogoźnie
45000000-7 Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu.
45000000-7 Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu
79341400-0 Międzynarodowa kampania informacyjna, której celem jest poinformowanie opinii publicznej na świecie ...
33600000-6 Dostawa leku Ceftriakson pr do sp. r-ru do inj 1 g 50 000 fiolek
33100000-1 Dostawa układu oddechowego do respiratora Philips Trilogy
30234100-9 Rozbudowa istniejącej infrastruktury serwerowni polegająca na dostawie macierzy dyskowej wraz z dysk...
35100000-5 Zakup, dostawa i instalacja systemu zasilania awaryjnego.
60112000-6 Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2022 w oparciu o bilety miesię...
42513100-6 Zakup, dostawa i montaż komór mroźniczych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
38437000-7 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych - zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33600000-6 Dostawa leku: Propofol 0,01g/ml
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33631600-8 DOSTAWA PŁYNÓW NA SKÓRĘ ORAZ DO DEZYNFEKCJI
33696300-8 Szybkie testy antygenowe wykrywające wirusa SARS-CoV-2 (wymaz z n...
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33600000-6 Dostawa leku Ketaminum 10mg/ml x 5fiol a 20ml
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33140000-3 Maska medyczna
33600000-6 Dostawa leku Fentanylum
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
33186000-7 Dostawa zestawów do ECMO dla dorosłych do systemu CARDIOHELP
33600000-6 Dostawa leku Ketaminum 50mg/ml x 5 fiol a 10ml 300 opakowań
33199000-1 Dostawa kompletów: kombinezonu CRN400-PCA-300 producenta Carine Europe GmbH oraz ochraniaczy na obuw...
18424300-0 RĘKAWICE JEDNORAZOWE
38437000-7 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych- zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19
38437000-7 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych - zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19
38437000-7 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych- zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19
38437000-7 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych - zamówienie związane z przeciwdziałaniem COVID-19
73111000-3 Kontynuacja monitoringu SARS-CoV-2 w ściekach z wykorzystaniem „Platformy monitorującej ścieki”
18143000-3 Zakup rękawiczek ochronnych,nitrylowych, bezpudrowych, czarnych.
50711000-2 Obsługa serwisowa w zakresie instalacji niskoprądowych dla Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu przy u...
39100000-3 Zakup wyposażenia meblowego do punktu szczepień
18424300-0 Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych
79710000-4 Dostawa systemu wideokamer do nadzoru pacjenta w Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Uniwersyteckim Szp...
18937000-6 Dostawa woreczków strunowych
33157400-9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia do wspomagania oddechu przy pomocy wysokich przepł...
35800000-2 Dostawa masek FFP 3
33696500-0 Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
33199000-1 Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych w łącznej ilości 10 680 000 szt.
33100000-1 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem,...
33199000-1 Dostawa fartuchów barierowych/ochronnych/jednorazowych CN4014DT producenta Crown Name Disposable Hyg...
24111500-0 COV/1/2022 Dostawa ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Sz...
33100000-1 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem,...
33100000-1 Dzierżawa aparatu MagnaPURE 96 system do zapewnienia ciągłości badań w kierunku SARS-CoV-2
30200000-1 ,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digita...
73111000-3 Zakup oligonukleotydu RNA, 0,2 umol; HPLC; 1 sztuka
30213100-6 Zakup tabletu Lenovo Tab P11 Plus.
33100000-1 Dostawa aparatu do znieczuleń
35113400-3 Dostawa środków ochrony indywidualnej - kombinezony ochronne
42900000-5 Dostawa mobilnego systemu VireWall R-2200 do oczyszczania powietrza.
33696300-8 Dostawa odczynników dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.
34114110-3 Finansowanie zewnętrzne zakupu wraz z ubezpieczeniem 3 szt. ambulansów typu C zgodnych z normą PN:EN...
33141000-3 Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku
71541000-2 Modernizacja instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19” - wykonanie usługi Inwestora Zastępcz...
45000000-7 „Modernizację budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji awaryjnych źródeł zasilania w tlen”, realiz...
19521100-5 Dostawa osłon nabiurkowych
22993200-9 Dostawa osłon plexi
45210000-2 Usługa przebudowy stanowiska rejestracji w obecnym punkcie szczepień w lokalizacji przy ul. Borowsk...
33140000-3 Dostawa sprzętu jednorazowego
45210000-2 Usługa wykonania projektu osłon stałych dla pracowni RTG
33100000-1 Doposażenie punktu szczepień
45000000-7 REMONT DACHU W BUDYNKU MIESZKALNO -USŁUGOWYM W.M. SOLNY PL. 5 WE WROCŁAWIU
33157000-5 Wykonanie modernizacji instalacji tlenu medycznego w związku z COVID-19 w szpitalu im. T. Marciniaka...
22993200-9 Dostawa papieru EKG
45000000-7 Remont Elewacji frontowej z wymianą stolarki w budynku W.M. Mikołaja Św. 42 we Wrocławiu
33141625-7 Artykuły medyczne
33100000-1 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem,...
33157810-6 Wykonanie robót budowlanych, a także realizacja usług oraz dostaw w ramach realizacji zadania inwest...
64228200-2 „Usługa emisji sygnału radiowego – emisja programu Radia Łódź na częstotliwościach: 99,2 MHz; 96,7 M...
22200000-2 Prenumerata czasopism zagranicznych w formie dostępów online
33199000-1 Dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych Nugard Nitril producenta Terang Nusa w ilości 5 320 0...
38430000-8 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, i...
33100000-1 Zakup kardiomonitora
33100000-1 zakup ssaków jezdnych
33100000-1 zakup pomp infuzyjnych
33100000-1 zakup respiratora transportowego
33100000-1 Zakup zamrażarki laboratoryjnej
33100000-1 zakup stanowisk do resuscytacji noworodków
33100000-1 zakup kardiomonitora