Browse catalog... From 3520185 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
31680000-6 Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
48820000-2 Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, laptopów
38500000-0 Zakup i dostawa sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
45000000-7 Modernizacja oraz wymiana wyposażenia pionu żywienia
98310000-9 Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania, prasowania, czyszczenia na sucho, dezynfekcji, or...
30200000-1 Zakup i dostawa wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Mak...
33631600-8 ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
44800000-8 Dostawa wyrobów malarskich w 2019 r.
37316000-6 Dostawa siedmiu instrumentów perkusyjnych dla Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
34144210-3 Zakup dwóch lekkich samochodów operacyjnych z prawem opcji zakupu dodatkowego jednego lekkiego samoc...
50421000-2 "Utrzymanie aparatury medycznej w ruchu."
30163000-9 Dostawa kart przedpłaconych dla pracowników Straży Miejskiej w Łodzi
45000000-7 wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut...
34144210-3 Zakup dwóch lekkich samochodów rozpoznawczo - ratowniczych z prawem opcji zakupu dodatkowegojednego ...
30200000-1 ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Nowy Wiśnicz w sezonie zimowym 2019/2020
66113000-5 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu...
45212000-6 Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Ruda gmina Dębe Wielkie - etap I
09332000-5 Zakup i montaż instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej dla BARKA Dom Pomocy Społecznej im. Jana P...
30213000-5 Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi
34144210-3 Zakup trzech lekkich samochodów kwatermistrzowskich
71000000-8 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Odd...
30237100-0 Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarki oraz oprogramowania edukacyjnego n...
50511000-0 Konserwacja urządzeń i instalacji przepompowni i oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w kompleksach ...
18930000-7 Dostawa worków z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów segregowanych dla Międzygminnego Kompleks...
70000000-1 Sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Kudowa-Zdrój
42122130-0 Dstawa 4 (czterech) sztuk kompletnych fabrycznie nowych agregatów pompowych przewoźnych na przyczepa...
79823000-9 WYDANIE PUBLIKACJI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. W...
45421100-5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz kwaterach internatowy...
45000000-7 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na pomieszczenia internatu w Rzepinie przy...
33100000-1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego respiratora stacjonarnego dla potrzeb podmiotu lecznicze...
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych w podziale na zadania - sprawa nr 53/PN/2019/BK
90610000-6 „Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gm...
71322000-1 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w zakresie PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2085D W MIEJSCOWOŚCI...
45000000-7 Remont biblioteki, szatni studenckich,archiwum i piwnicy w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. ...
15000000-8 Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zamościu
79500000-9 Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w Programie ICO, Północ-Południe oraz Open Poland ...
50532000-3 Wykonanie usług serwisowych związanych z utrzymaniem systemów zasilania gwarantowanego dla sieci OST...
55300000-3 Organizacja spotkania dla właścicieli i zarządców gruntów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielki...
90910000-9 Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych obiektu Sądu Rejonowego i Prokurat...
66510000-8 Usługa Ubezpieczenia mienia oraz ryzyk komunikacyjnych Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. ...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk
30213100-6 Dostawa sprzętu komputerowego oraz monitorów w podziale na 2 części
66510000-8 Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o.o.
32550000-3 Dostawa telefonów IP oraz licencji CISCO (z prawem opcji)
33141600-6 dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej i fartuchów chirurgicznych jednorazowego użytku
79823000-9 Świadczenie usług wydruku wraz z dzierżawą sprzętu drukującego w Centrum Usług Informatycznych we Wr...
45233220-7 ROZBUDOWA ULICY NIELUBOWICZA W MIEJSCOWOSCI BORZYMY
50511000-0 Usługa serwisowo-konserwacyjna myjni pojazdów gąsienicowych i kołowych zlokalizowanych w obiektach w...
30213000-5 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UJ w Krakowie ...
51310000-8 Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Kr...
24111800-3 Dostawa ciekłego azotu dla IFJ PAN w Krakowie
45000000-7 Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” w Oddziale Rewita Solina, zlokalizowanym...
33100000-1 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Cz...
33100000-0 Dostawa respiratora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Milickiego Centrum Medycznego ...
15800000-6 Dostawy różnych artykułów spożywczych i pieczyw dla Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we W...
45453000-7 Przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz zakup i montaż wykładziny w pracowniach szkolnych w ramach p...
51500000-1 Dostawa elementów oświetlenia świątecznego
30199750-2 Dostawa bonów towarowych w formie papierowej przeznaczonych dla pracowników Wielkopolskiego Centrum ...
38540000-2 Dostawa aparatury badawczej oraz asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersyt...
38540000-2 Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego „System do pomiarów efektu Halla dla struktur pó...
48000000-8 Dostawa oprogramowania ERP dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa ...
39100000-3 Wyposażenie świetlicy wiejskiej „Nad Grzędzkim Potokiem”
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie plano...
60130000-8 Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół/ośrodków wraz z opieką w czasie przewozu w 2020 roku z ...
15800000-6 Sukcesywna dostawa produktów konserwowanych, puszkowanych oraz różnych produktów spożywczych do żłob...
03142500-3 DD/ZP 2232/9/2019 NABIAŁ, JAJA, TŁUSZCZE
45000000-7 Przebudowa ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim od strony ul. 29 Listopada.
31520000-7 Dostawa lamp oświetlenia LED
09135100-5 Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Szkół na terenie gminy Aleksandrów w ...
09135100-5 „Dostawa oleju opałowego lekkiego (np. EKOTERM PLUS lub równoważnego) do kotłowni w Zespole Szkolno-...
15894300-4 SUKCESYWNA DOSTAWA GARMAŻERKI DO KLUBÓW PRACOWNICZYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WE WROCŁAWIU.
33141620-2 Dostawa linii do podawania żywienia
45453000-7 Zaprojektowanie i wykonanie remontu Izby Przyjęć W CZMZ
85312500-4 Usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z zakresu hipoterapii dla maksymalnie 32 dzieci uczestn...
79995100-6 ZP 62/19 Świadczenie usług archiwizacji i przechowywania dokumentacji medycznej i aktowej
71220000-6 Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus - Etap I: Przebudowa ul. Polnej w Brusach
24100000-5 ZP/118/2019 – Dostawa gazów wraz z napełnieniem i legalizacją butli własnych dla Instytutu „CZMP”
50400000-9 Pogwarancyjny serwis tomografu komputerowego oraz aparatu PET/CT - obejmujący przeglądy techniczne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie remontu pokrycia dachowego na budynku przy ul. Ks. Jałowego 23 a
71000000-8 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rynku wraz z jego otoczeniem w Suchej Beskidzkiej
90620000-9 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2019/2020 NA TERENIE GMINY DOBRA
79823000-9 druk i dostawa książek dla Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”: 4 zadania
45210000-2 Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Krzynowłoga Mała
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Pszów w sezonie 2019/2020
33162000-3 Dostawa nożyczek i pęset do Kliniki Okulistyki
66113000-5 Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu lub pożyczki dla Szpitala Św. Anny w Miechowie.
60170000-0 Przewóz osób na trasie Warszawa – hotel oddalony do 150 km od Warszawy – Warszawa w dniach 29.11.201...
66113000-5 Udzielenie kredytu długoterminowego dla gminy Pysznica w 2019 roku
32351300-1 Dostawa urządzeń i akcesoriów audio-video
66113000-5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.815.216,12 zł na sfinansowanie planowanego ...
38000000-5 SPRZĘT LABORATORYJNY
79823000-9 USŁUGA DRUKU KALENDARZA WRAZ Z DOSTAWĄ NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSK...
72710000-0 Remont sieci teleinformatycznej w budynku Komendy Miejskiej PSP w Łodzi
90620000-9 Całodobowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew w sezonie zimowym 2019/2020 w ...
09310000-5 Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
45233221-4 Oznakowania w ramach budowy ścieżki rowerowej łączącej dla połączenia węzłów Brynów-Ligota w Katowic...
30199750-2 Dostawa bonów towarowych dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.