Browse catalog... From 3637801 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
90533000-2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących od zamieszkałych mie...
33761000-2 Dostawa środków czystości do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie-pow...
90910000-9 „Usługa sprzątania jednostek podległych SZPZLO Warszawa Praga-Północ wraz przejęciem pracowników us...
15000000-8 „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Be...
33112200-0 Dostawa i montaż aparatu USG na potrzeby realizacji projektu pn.: „Projekt zwiększenia wykrywalności...
09100000-0 „Dostawa paliw płynnych w 2023 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach”
Zakup artykułów spożywczych
32424000-1 Zakup Przełączników FC
09111210-5 Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.
48732000-8 (76-22) Dostawa oprogramowania typu NAC wraz z wdrożeniem, oprogramowania typu SIEM wraz z wdrożenie...
48000000-8 Zakup oprogramowania/systemu do uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu oraz oprogramowania...
79710000-4 „Świadczenie usług całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia wraz z podejmowaniem interwencji w ob...
30199750-2 Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opi...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łapsze Niżne w sezonie 2022/2023 - II postępowanie
71631480-8 Przeglądy roczne dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
72000000-5 Utrzymanie oraz wsparcie systemu LSI RPO WP 2014-2020
90620000-9 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedlińsk w sezonie zimowym 2023”
09000000-3 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU BRANIEWSKIEGO
55100000-1 "Usługi hotelarsko-restauracyjne dla uczestników międzynarodowej mobilności edukacyjnej w ramach pro...
33696000-5 Dostawa środków kontrastowych
45000000-7 „Przebudowa drogi nr 5322P Lamki - Gorzyce Wielkie na odc. dł. ok. 1000m” – roboty uzupełniające
55321000-6 Całodzienne wyżywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.
90500000-2 „Odbiór odpadów komun. zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gm...
09100000-0 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętów Gminy Jeleniewo na 2023 r.
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Kleszczewo
15300000-1 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku na...
18930000-7 Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Września
77310000-6 Pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Gminy Miasta Łowicza w okresie od 01.01.2023 r...
45233200-1 „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Dąbrowa”
Zapewnienie zakwaterowania dla uchodźców przybywających z Ukrainy
45000000-7 Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynku USC i Urzędu Miasta, w tym przyjazna i dostępna p...
15000000-8 „Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do kuchni gminnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Be...
45000000-7 ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA – UL. KOWALSKA I UL. MURARSKA.
Zakup artykułów spożywczych
50232100-1 Utrzymanie lamp oświetleniowych przy dr. woj. nr 822, 822a, 835a i 874 oraz utrzymanie znaków aktywn...
45321000-3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody
Usługa świadczona na rzecz cudzoziemców z Ukrainy przebywających na terenie województwa wielkopolski...
39130000-2 Dostawa mebli biurowych dla jednostek Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
45000000-7 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Polnej 2A w Poznaniu na potrzeby Katedry Pielęgniarstwa
33000000-0 ZP-4-2022 DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
33141000-0 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz szybkich testów diagnostycznych ZP27/L/4/2022
Zakup pieczywa
30199750-2 Zakup wraz z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opi...
45000000-7 Rozwój tkanki społecznej i wzrost aktywności obywatelskiej poprzez budowę Centrum Kulturalno – Społe...
15800000-6 Dostawa słodyczy na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z podziałem na dwie cz...
42670000-3 Dostawa sond pomiarowych i narzędzi do centrum obróbkowego CNC
45000000-7 Rozbudowa i modernizacja inst. teletechnicznej uwzgl. bud. zasilania gwarantowanego oraz dost. punkt...
45233130-9 Zaprojektowanie i budowa chodników w ciągu dróg krajowych z podziałem na części: Części 1 - 3
45216111-5 Budowa Posterunku Policji w Żórawinie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.
45233142-6 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych – modernizacja DW 773 na terenie gminy ...
30200000-1 „Urządzenia i oprogramowanie komputerowe”
60130000-8 „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Koź...
30199750-2 Dostawa kart podarunkowych przedpłaconych
45000000-7 Roboty uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia w mieśc...
09132100-4 „Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie”
79800000-2 „Przygotowanie do druku Informatora oraz druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Obsługa językowa w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych w okresie 36 miesięcy
33100000-1 Uchwyt do kości czaszki z retraktorem mózgowym ze szpatułkami do operacji neurochirurgicznych tzw. R...
64110000-0 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszcz...
64110000-0 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz świadczenie usługi odbioru przes...
Usługa/Dostawa
15800000-6 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni Przedszkola w Strumieniu
90500000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gm...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Wrocławskiej – 8 zadań
45000000-7 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP V.
39700000-9 Sukcesywna dostawa środków czystości i sprzętu gospodarczego zwanych dalej produktami, transportem W...
90620000-9 Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka.
45000000-7 Modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego
09100000-0 Bezgotówkowy zakup paliw dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Usługa świadczona na rzecz cudzoziemców z Ukrainy przebywających na terenie województwa wielkopolski...
85312000-9 Świadczenie usług opiekuńczych (z wyłączeniem usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznym...
33100000-1 zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie w ...
45233141-9 Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2022 r.
15000000-8 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie i filii...
09300000-2 Kompleksowa dostawa (z usługą dystrybucji) energii elektrycznej w roku 2023 dla Miejskiego Przedsięb...
90911200-8 Utrzymanie czystości pomieszczeń o powierzchni 5 056,48 m2 w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana
03142500-3 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łys...
32342400-6 Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia w ramach projektu "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum ...
38000000-5 Dostawa inkubatorów i cieplarek laboratoryjnych
45000000-7 Remont budynku Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie
50118110-9 HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP PU...
45000000-7 wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczenia Serwerowni w budynku Poliklin...
39830000-9 Dostawa środków czystości i chemii gospodarczej dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o....
15000000-8 SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W OBROWI...
03310000-5 Dostawa jesiotra syberyjskiego handlowego
zakup paliwa stałego – węgla kamiennego, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
72400000-4 Zakup usługi – Modernizacja BIP i portalu gminnego oraz Systemu do rezerwacji wizyt w Urzędzie z pro...
45400000-1 Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni
90722200-6 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń w ciągach dróg w...
Zakup paliwa stałego – węgla kamiennego, z przeznaczeniem dla uprawnionych gospodarstw domowych
33140000-3 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Ot...
Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych
50118110-9 HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZABEZPIECZONYCH W CELACH PROCESOWYCH NA ZLECENIE KPP CZ...
Dystrybucja gospodarstwom domowym paliwa stałego po cenach preferencyjnych
15400000-2 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka Miejskiego w Suwałkach
45421000-4 Wymiana stolarki budowlanej w budynkach stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o – etap II
42122400-4 Dostawa pompy do pompowni wody w Piasecznie gmina Łoniów
Usługa świadczona na rzecz cudzoziemców z Ukrainy przebywających na terenie województwa wielkopolski...