Browse catalog... From 3589466 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego
38433000-9 Dostawa fabrycznie nowego spektrofotometru UV-VIS-NIR wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposaż...
15610000-7 Artykuły spożywcze
38433000-9 Dostawa fabrycznie nowego spektrofluorymetru UV-Vis-NIR do pomiarów fotoluminescencji stacjonarnej w...
15800000-6 Zakup żywności – Pakiet I
42414100-2 Demontaż, dostawa i montaż dźwigu osobowego elektrycznego w budynku NIZP-PZH w Warszawie z uzyskanie...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
48730000-4 Zakup oraz dostarczenie odnowienia subskrypcji systemu pocztowego oraz bramy internetowej
38421000-2 Dostawa urządzeń laboratoryjnych
45246400-7 Usuniecie nieprawidłowości występujących na jazie zlokalizowanym na rzece Unieść w km 5+800 jej bieg...
45320000-6 Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku
32320000-2 Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz drukującego
34110000-1 Dostawa samochodu osobowego typu Bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu
39130000-2 Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Płońsk
45233140-2 Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
30200000-1 DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
55320000-9 Całodobowe świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego GAJDA-MED sp. z o.o.
50000000-5 Utrzymanie czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń obiektów rekreacyjno-spo...
79930000-2 Wykonanie wizualizacji terenów inwestycyjnych
33141700-7 Dostawa implantów do alloplastyk, systemu do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych na rzecz Szpitala ...
90510000-5 Wykonanie zastępcze usunięcia zbieranych odpadów – odzieży z miejsca nieprzeznaczonego do ich składo...
71220000-6 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „BUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBL...
34115200-8 Samochód operacyjny osobowy
45000000-7 Stacja terenowo – badawcza „Podmoście”
45233140-2 Przebudowa fragmentu ulicy 3 Maja w Sosnowcu
34115200-8 2 samochody typu mikrobus do przewozu osób
45233220-7 Przebudowa dróg na terenie gminy Brześć Kujawski IV Etap - Budowa ciągu komunikacyjnego ul. Zaułek -...
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.
45111200-0 Remont nawierzchni dróg gminnych
45233120-6 BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW W 2020R – ETAP III
39512000-4 Dostawa pościeli szpitalnej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwo...
45000000-7 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo w m. Przasnysz w km od 0...
42962000-7 Dostawę, montaż i uruchomienie produkcyjnego systemu kolorowego druku cyfrowego oraz świadczenie kom...
48821000-9 Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania środowiskiem IT  Szkoły Aspir...
09135100-5 Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2020/2021 dla szkół gminnych
42511110-5 Dostawa i montaż powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła na terenie Gminy Mirów w ramach projektu p...
55321000-6 Dostawa wyżywienia dla osób w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów w Biłgoraju
30213100-6 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - LAPTOPY
33631600-8 DOSTARCZENIE ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM W RA...
66113000-5 Udzielenie kredytu w wysokości 4.200.000,00 zł dla Gminy Kamionka Wielka
32342400-6 Zakup pierwszego wyposażenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Stra...
42122000-0 Zakup i dostawa pomp do pompowni i przepompowni na terenie miasta Łaskarzewa
73111000-3 Wykonanie usługi sukcesywnego sekwencjonowania nowej generacji (NGS) i uzyskiwanie sekwencji całogen...
45300000-0 WYKONANIE W POMIESZCZENIACH BUDYNKU SOSW W KOZICACH DOLNYCH INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
45000000-7 Prace remontowe części powierzchni budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Milen...
45000000-7 Budowa ul. Długosza w Pruszkowie w zakresie: rozbiórki części wiaty i warsztatu, rozbiórki drewniane...
39800000-0 „Dostawa artykułów do utrzymania czystości”
45000000-7 Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: ul. Kilińskiego/ul. Pomorska w Łodzi.
30213300-8 Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni.
09300000-2 Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krak...
71355100-2 Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej Bramy Głównej, w tym fotografii cyfrowych oraz opracowanie ...
30130000-9 Najem wraz z serwisem sprzętu kopertującego do pakowania informacji o spisie powszechnym
90600000-3 Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie miasta Pruszkowa.
45000000-7 Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońska 24
80000000-4 zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje z języka angiel...
45233140-2 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+225 w miejscowości Jasiennik Stary
90622000-9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezon 2020/2021
48000000-8 Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej P...
38311100-9 dostawa wagi laboratoryjnej dla WGiG KC-zp.272-578/20
45233294-6 Modernizacja sygnalizacji akustycznej na skrzyzowaniu ulic Piłsudskiego-Inflancka w Poznaniu
50800000-3 OBSŁUGA I KONSERWACJA CENTRALNYCH STACJI PODCIŚNIENIOWYCH I TŁOCZNYCH WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ NA...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Radziechowy w trzech sezonach zimowych, od dnia podpisan...
60170000-0 Usługa transportowa - wynajem autobusów na przewóz studentów, w ramach jednodniowych wizyt studyjnyc...
30200000-1 Modernizacja Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych ReCourt w 4 salach rozpraw dla SĄDU OKRĘG...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sońsk w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 ...
50700000-2 KONSERWACJA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 18WOG
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu S...
38434580-5 Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań
90524000-6 Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zak...
90900000-6 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach sportowo-rekreacyjnych Miejskiego O...
09000000-3 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach ...
33631600-8 Dostawa środków do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endosk...
09000000-3 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
42623000-9 Dostawa modelarskiej frezarki CNC dla Katedry Informatyki w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa ...
09123000-7 WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMI...
72267000-4 Usługa utrzymania i serwis aplikacji dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego
30192113-6 Dostawa tonerów
39130000-2 Dostawa mebli na potrzeby róznych jednostek Politechniki Białostockiej.
16700000-2 Zakup ciągników rolniczych wraz z osprzętem
09300000-2 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WSSE w Warszawie.
79342200-5 Zaplanowanie i przeprowadzenie zintegrowanych działań informacyjno-edukacyjnych pn. „Czy wiesz, że…”...
37400000-2 Dostawa sprzętu sportowego
72611000-6 Zakup subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń i oprog...
66510000-8 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Połaniec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instyt...
71320000-7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej czterech budynków wielorodzinnych oraz infrastrukt...
09123000-7 Dostawa paliwa gazowego do nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościa...
63122000-0 Świadczenie usług magazynowo-logistycznych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
31170000-8 Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej dla budynku przy ul. Prezyden...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w latach 2020-2023
18100000-0 Dostawa ubrań roboczych i obuwia roboczego
45000000-7 „Budowa budynku stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego”
45110000-1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2591B ul. Emilii Plater w Sejnach
30230000-0 Dostawa sprzętu komputerowego
79800000-2 Usługa wykonania teczek okolicznościowych oraz druków wg KPA zwrotka „Potwierdzenie odbioru”
66510000-8 Ubezpieczenie osób, mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Siemianowice Śląskie, jej jednostek or...
50117000-8 Przebudowa i przystosowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na samochód s...
66510000-8 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kolusz...
90620000-9 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Polkowice w sezonie 2020/2021 - Zimowe utrzymanie d...
30213100-6 „Doposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego w ramach projektu pn.:Kształce...
33100000-1 Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu z...