Browse catalog... From 3617493 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45233000-9 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) oraz prz...
34114121-3 Zakup i dostawa ambulansu dla zespołów ratownictwa medycznego
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
79340000-9 Przeprowadzenie kampanii społecznej nt. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym ...
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
18143000-3 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
18143000-3 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
18143000-3 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
33141420-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
79340000-9 Zakup powierzchni reklamowej w ogólnopolskiej i lokalnej prasie drukowanej (dzienniki i tygodniki) w...
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
35113400-0 ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ- COVID-19
33100000-1 COV/19/2021 Dostawa przewodów zasilających
33100000-1 COV/20/2021 Dostawa rozdzielacza gazów do tlenu typ Y.
33141000-0 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
90500000-2 Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów z miejsc wskazanych przez Biuro Gospodarki ...
33600000-0 COV/21/2021 DOSTAWA LEKU
79340000-9 Przygotowanie (wydrukowanie) i ekspozycja materiałów reklamowych na 10 nośnikach wielkoformatowych z...
33191000-5 Zamgławiacz NocoSpray
33141000-0 ZWS/01373/21/SZ
33696500-0 ZWS/01333/21/SZ
33157800-3 Rozbudowie istniejącej instalacji w celu zwiększenia ilości stanowisk tlenoterapii - SP55/2021
38652100-1 Wykonanie kompleksowej usługi mappingu 3D wraz z dostarczeniem i instalacją niezbędnego sprzętu elek...
24111900-4 Dostawa tlenu medycznego i dzierżawa butli
45220000-5 Budowa mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem dróg powiatowych Nr 2510R i 2511R
33140000-3 Środki ochrony osobistej
45320000-6 Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Sołectwo Nowa Wieś
24300000-7 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Z ZAKRESU BIOLOGII I GENETYKI STOSOWANYCH DO SEKWE...
33140000-3 Środki ochrony osobistej
33157810-6 Zakup i dostawa pojemników z wodą do nawilżania tlenu
33140000-0 Zakup drenów tlenowych
33140000-0 Zakup rurek intubacyjnych z mankietem
45000000-7 Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ...
24300000-7 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH WYKORZYSTYWANYCH W BIOLOGII MOLEKULARNEJ W POSTACI...
35113400-3 Dostawa ochraniaczy długich na buty dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myśle...
71520000-9 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie w ramach projektu pn. „Łączy nas energia. Mon...
45233140-2 Przebudowa dróg gminnych obejmująca: Przebudowę drogi gminnej nr 114957R (ul. Potockiego) wraz z bud...
71520000-9 Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych wielobranżowych, usług oraz dostaw i montażu pi...
35113410-6 Dostawa "Środków ochrony biologicznej - indywidualnej".
34971000-4 Wykonanie monitoringu wraz z systemem głosowym ( audio) na Budynku Tlenowni Samodzielnego Publiczneg...
33000000-0 Uszczelka na uchylna ścianę inkubatora Atom ref 98606 Przepustnica do inkubatora atom ref 92326 4 ...
33000000-0 Czytnik kodów kreskowych
33141420-0 Dostawa rękawic chirurgicznych
33140000-3 Środki ochrony osobistej
71320000-7 Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego przy szkole Podstawowej Nr 34, ul. Pogodna...
18143000-3 Dostawy masek dla potrzeb Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ...
45214200-2 Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w ...
33195110-7 Dostawa kardiomonitorów kompaktowych Efficia CM12 wraz z wyposażeniem w ilości 3 szt.
33190000-8 121/2020 - Zakup i dostawa szkiełek, medium, odczynników, nożyków, tuszy, ostrzy i drobnego sprzętu ...
33190000-8 Panbio Covid-19 antygen Rapid test
09331200-0 OZE w Gminie Ustka
50420000-5 Przetarg nieograniczony na usługi wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, napr...
33100000-1 DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ (INHALATORY, STÓŁ REHABILITACYJNY, HOLTERY EKG)
33157810-6 Dostawa aparatu do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej – 2 szt. wraz z akcesoriami
45233140-2 „Budowa parkingu przy SP nr 9”
79340000-9 Zakup powierzchni reklamowej w ogólnopolskiej i lokalnej prasie drukowanej (dzienniki i tygodniki) w...
45100000-8 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej 5/9 w Częstochowie
33190000-8 Dostawa ssaków elektrycznych związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażenia...
33157800-3 Wykonanie i montaż baterii przyściennej z łącznikami butlowymi w Budynku Tlenowni ( awaryjne zasil...
42513290-4 Dzierżawa kontenera morskiego typu chłodnia z przeznaczeniem na kostnice- 1 miesiąc
33157400-9 Dostawa jednorazowych akcesoriów do aparatów do wspomagania funkcji oddechowych związanych z zapobie...
33141110-4 Dostawa materiałów opatrunkowych.
90921000-9 Usługa dezynfekcji szatni pracowniczej
33140000-0 Zakup strzykawek do pompy infuzyjnej
33140000-0 Zakup półmasek filtrujących FFP3
45310000-3 Wymiana opraw sodowych na LED na wybranych ulicach w ramach projektu Eko-Światło w Gliwicach - Moder...
39296100-4 Sukcesywna dostawa trumien drewnianych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w And...
33696500-0 Dostawa PCT Brahms (PROKALCYTONINA)
33190000-8 Dostawa wirówek laboratoryjnych
45332400-7 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu - roboty dodatkowe
35113400-3 Dostawy kombinezonów ochronnych HNM 5 typ - dla potrzeb Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publiczneg...
33190000-8 Dostawa zestawów pipet laboratoryjnych
33190000-8 Dostawa lamp bakteriobójczych UV
79800000-2 Zakup usług związanych zdostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logotypem
35113400-3 Dostawa środków ochrony osobistej do Zakładu Karnego w Potulicach
35113400-3 dostawy kombinezonów ochronnych HNM 5 typ dla potrzeb Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Z...
33190000-8 Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą (model 9681), nr kat.9680 (a’50)
33123210-3 Dostawa kardiomonitora noworodkowego.
33141310-6 1.Strzykawka 1 ml Luer 2.Strzykawka 50 ml 3.Strzykawka 50 ml bursztynowa 4.Strzykawka Janeta ...
33696500-0 DOSTAWA ZESTAWÓW DO IZOLACJI AUTOMATYCZNEJ - TESTY
33168100-6 Dostawa videobronchoskopu diagnostycznego z torem wizyjnym.
63500000-4 Bilety lotnicze
33190000-8 Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej typu Vortex Mixer
33190000-8 Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych 9 szt.
33123200-0 Dostawa elektrokardiografu (aparat EKG).
38437110-1 Dostawa artykułów z tworzyw sztucznych na potrzeby diagnostyki Covid, sterylne końcówki do pipet
39711120-0 Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej
45230000-8 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.
34971000-4 Wykonanie monitoringu w Oddziale Wewnętrznym oraz oddziale Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Z...
33190000-8 Dostawa komory laminarnej
39711100-0 Dostawa chłodziarko-zamrażarki
45450000-6 Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5.
33162000-3 Dostawa toru wizyjnego do zabiegów chirurgicznych.
33190000-8 1.Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral serii Airvo2 (nr kat.900PT561)(a’10|) 2.Kaniula donoso...
33141000-0 1.Fartuch chirurgiczny, niejałowy, materiał sms, mankiet z dzianiny, fartuch niefoliowany, barierowy...