Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w 2012 r. z podziałem na 6 części

Order Newsletter: 1 Position: 124305 (oferta nr 960962)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-06-05

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w 2012 r. z podziałem na 6 części

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ścinka poboczy i pogłębianie rowów na drogach wojewódzkich administrowanych przez ZDW Bydgoszcz w 2012 r. z podziałem na 6 części 2. Zamówienie swym zakresem obejmuje 6 części: Część zamówienia nr 1. RDW Inowrocław Ścinka poboczy i pogłębienie rowu przydrożnego droga wojewódzka nr 266 Ciechocinek - Sompolno, m. Wójcin km 54+000 - 55+200 (str. L) i 54+000 - 54+400 (str. P) 1. Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odległość 1km - 312,0 m3 2. Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopów - 1.040,0 m2 3. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp przy grubości namułu 30cm - 1.200,0 mb 4. Ręczne plantowanie poboczy gruntowych - 2.400,0 m2 5. Wykonanie przepustu zjazdowego z rur o średnicy 30cm - 120,0 m 6. Zasypanie wykopów z ręcznym zagęszczeniem ziemią leżącą na odkładzie - 37,5 m3 Część zamówienia nr 2. RDW Toruń Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - przyjęto następujące szerokości ścinki: Droga wojewódzka nr 273 Cierpice - Mała Nieszawka w zakresie od 0,8m do 1,2m ścinki - średnio 1,0m grubości - 0,1m Strona lewa drogi 1. 0+100 - 2+875 = 2775,0m odjąć (wjazdy, skrzyżowania i zatoki 95m ) = 2680,0m * 1,0m = 2680,0m2 ; - grubość 0,1m 2. 3+210 - 6+100 = 2890,0m odjąć (wjazdy, skrzyżowania i zatoki 442m) = 3138,0m*1,0m = 2448,0m2 ; - grubość 0,1m Razem lewa 5128,0m² Strona prawa drogi 1. 0+020 - 0+400 = 380,0m * 1,0m = 380,0m2 ; - grubość 0,1m 2. 0+450 - 1+290 = 840,0m odjąć (wjazdy 20) =820,0m * 1,00m = 820,00m2 ; - grubość 0,1m 3. 2+085 - 2+500 = 415,0m odjąć (wjazdy, skrzyżowania i zatoki 145m) = 270,0m*1,00m=270,0m2; - grubość 0,1m 4. 3+195 - 3+360 = 165,0m * 1,00m = 165,00m2; - grubość 0,1m 5. 3+475 - 4+050 = 575,0m odjąć (wjazdy 48m) = 527,0m*1,0m = 527,0m2; - grubość 0,1m 6. 5+000 - 5+070 = 70,0m odjąć (wjazdy 20m) = 50,0m*1,0m = 50,0m2; - grubość 0,1m 7. 5+180 - 5+255 = 60,0m*0,5m = 30,0m2; - grubość 0,1m 8. 5+270 - 5+900 = 630,0m odjąć (wjazdy, skrzyżowania i zatoki 205m) = 825,0m*1,0m = 425,0m2 ; - grubość 0,1m Razem prawa 2667,0m² Razem droga wojewódzka nr 273 grubość 0,1m - 7795,0m2 Droga wojewódzka nr 572 Stacja kolejowa Lubicz - do drogi krajowej nr 10 w zakresie od 1,8m do 2,2m ścinki - średnio 2,0m grubości - 0,1m Strona lewa drogi 1 0+000 - 0+343 = 343,0m odjąć ( skrzyżowania 88m ) = 255,0m * 2,0m = 510,0m2 ; - grubość 0,1m Razem lewa 510,0m² Strona prawa drogi 1 0+000 - 0+343 = 343,0m odjąć ( skrzyżowania 63m ) = 280,0m * 2,0m = 560,0m2 ; - grubość 0,1m Razem prawa 560,0m² Razem droga wojewódzka nr 572 grubość 0,1m - 1070,0m2 Droga wojewódzka nr 654 Silno - Złotoria w zakresie od 0,8m do 1,2m ścinki - średnio 1,0m oraz w zakresie -średnio 2,0m grubości - 0,1m Strona lewa drogi 1 2+000 - 6+425 = 4425,0m odjąć ( wjazdy, skrzyżowania i chodniki 435m ) = 3990,0m * 1,0m = 3990,0m2 ; - grubość 0,1m Razem lewa 3990,0m² Strona prawa drogi 1 1+960 - 6+479 = 4519,0m odjąć ( wjazdy, skrzyżowania i chodniki 1229m ) = 3290,0m ( w tym ostatni odcinek 210m przed mostem na rz. Drwęcy ścinka o szerokości 2,0m) 3080,0 * 1,0m = 3080,0m2 + ( 210,0m * 2,0m ) = 3500,0m² ; - grubość 0,1m Razem prawa 3500,0m² Razem droga wojewódzka nr 654 grubość 0,1m - 7490,0m2 Łącznie ścinki poboczy drogi 273, 572 i 654 7795,0m2 + 1070,0m2 + 7490,0m2 = 16355m2 Szczegółowy wykaz robót mechanicznego kopania rowów odwadniających przydrożnych - trapezowych Kopanie rowów - wykonanie mechanicznie - rów w przekroju trapezowy o głębokości 60 cm dno rowu szer. 40 cm pochylenia skarp 1:1,5. Załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 1 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. Droga wojewódzka nr 552 Różankowo - Lubicz odc. Grębocin - Lubicz 14+230-14+350 - Grębocin str. lewa 16+660-16+750 - Lubicz str. lewa 16+780-17+000 - Lubicz str. lewa 17+020-17+050 - Lubicz str. lewa Razem 552 - 460 mb Droga wojewódzka nr 554 Orzechowo - Kikół m. Kikół Km 42+900 - 43+200 - Kikół str. lewa Razem 554 - 300 mb Łącznie kopanie rowów drogi nr 552, 554 760,0mb Część zamówienia nr 3. RDW Tuchola Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych. 1. Droga wojewódzka nr 241 odcinek Kcynia - Głogowiniec 89+900 ÷ 94+039 strona lewa i prawa (3.300x2x1,5=9.900m2) dokładnie miejsca wskaże zamawiający w trakcie wykonywania robót 2. Droga wojewódzka nr 237 odcinek Pruszcz - Mąkowarsko 43+450 ÷ 47+050 strona lewa i prawa (1.700x2x1,5=5.100m2) dokładnie miejsca wskaże zamawiający w trakcie wykonywania robót Część zamówienia nr 4. RDW Wąbrzeźno Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych. Droga nr 534 od km 46+700 do km 47+280=(0,55+0,25)= 0,8km x1,25=1000m2 Droga nr 538 od km 14+000 do km 16+650=2,65x2= 5,3km x 1,25= 6 625m2 Droga nr 560 od km 28+400 do km 30+600=(2,200-0,200) x2=4,0km x1,25=5 000m2 Razem 12 625m2 Grubość ścinki: dla drogi nr 560,534 - 10cm dla drogi nr 538 - 15cm z odwozem urobku do 1km. Uwaga: w nawiasie ( ) podane są faktyczne ilości poboczy do ścinki, odliczając np. chodniki) Część zamówienia nr 5. RDW Włocławek Ścinka i uzupełnienie zawyżonych poboczy do 20 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu Droga woj. nr 265 Brześć Kuj. - Gostynin Szerokość 1,00 m od km 21+300 do km 21+450 str L = 150m od km21+590 do km 22+400 strP = 810m od km 22+400 do 23+310 str L = 1910m od km 22+400 do 23+310 str P = 1910m 4780m x 1m=4780,00 m¬¬¬2 Ścinka i uzupełnienie zawyżonych poboczy do 10 cm wraz z wywozem nadmiaru gruntu Droga woj. nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kuj Szerokość 1,5 m Od km 11+900 do km 13+200 str P = 1300m Od km 11+900 do km 13+200 str L = 1300m 2600m x 1,5m = 3900m2 Pogłębienie istn. rowu przydrożnego średnio do 50 cm wraz z profilowaniem skarp i wywozem nadmiaru ziemi poza plac budowy i usunięciem zakrzaczeń - obustronnie. Droga nr 270 Brześć Kujawski - Koło od km 4+260 do km 4+760 str L =500mb od km 7+320 do km 7+480 str L = 160mb od km 16+380 do km 16+430 str L =50mb od km 16+540 do km 16+600 str L = 60mb od km 17+650 do km 17+880 str L =230mb od km 20+787 do km 20+872 strP = 88mb od km 21+050 do km 21+193 str P=143mb od km 22+400 do km 22+500 str P=100mb od km 27+740 do km 27+810 str L=70mb od km 27+860 do km 27+906 str L=46mb od km 28+500 do km 28+680 str L=180mb razem droga nr 270 - 1627mb Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr 4cm na skrzyżowaniu z drogą gminną km 27+996 str L- 8mb*1m =8m2- dr. o nawierzchni bitumicznej Rozebranie nawierzchni(podbudowy) tłuczniowej gr 15cm na skrzyżowaniach z drogami gminnymi km 7+460 str L - 8mb x 1m - - nawierzchnia tłuczniowa km 27+996 str L- 8mb x1m- podbudowa tłuczniowa km 27+860 str L - 8mb x1m- nawierzchnia tłuczniowa 3x8=24m2 Ułożenie rur PCV sn10 pod zjazdami na drogi gminne śr 40cm km 7+460 str L - 8mb - - nawierzchnia tłuczniowa km 27+996 str L- 8mb - dr. o nawierzchni bitymicznej km 27+860 str L - 8mb - nawierzchnia tłuczniowa 3x8=24mb Rozebranie zjazdów km 4+750 str L - 6mb km 28+550 str L- 6mb km 28+650 strL - 6mb 3x6=18mb Wykonanie zjazdów z rur PCV sn8 śr 40cm km 4+750 str L - 6mb km 28+550 str L- 6mb km 28+650 strL - 6mb 3x6=18mb Montaż zakończeń rur betonowych skośnych o śr 40 cm km 7+460 str L - 2szt km 27+996 str L- 2szt km 27+860 str L - 2szt km 4+750 str L - 2szt km 28+550 str L- 2szt km 28+650 strL -2szt 6x2=12 szt. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej gr 15 cm na skrzyżowaniach z drogami gminnymi km 7+460 str L - 8mb x 1m - - nawierzchnia tłuczniowa km 27+996 str L- 8mb x1m- podbudowa tłuczniowa km 27+860 str L - 8mb x1m- nawierzchnia tłuczniowa 3x8=24m2 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych gr 4cm na skrzyżowaniu z drogą gminną km 27+996 str L- 8mb*1m =8m2- dr. o nawierzchni bitumicznej 1x8=8m2 Część zamówienia nr 6. RDW Żołędowo Zestawienie odcinków przeznaczonych do ścinki pobocza Droga woj. 244: Miejscowość Dąbrówka od km 2+986 do km 3+230 str L = 244m od km 3+045 do km 3+230 str P =185m od km 3+465 do km 3+615 str P =150m Miejscowość Wojnowo od km 6+010 do km 6+220 str L = 210m od km 5+785 do km 6+150 str P = 365m Miejscowość Mochle od km 8+465 do km 8+600 str P = 135m Odcinek Gogolinek - Wtelno od km 12+647 do km 15+392 str L = 2745m od km 12+647 do km 15+422 str P = 2775m Miejscowość Wtelno (Staw) od km 16+262 do km 16+370 str P = 108m (Łuk) od km 16+582 do km 16+682 str P = 100m Miejscowość Żołędowo (ul. Bydgoska) od km 28+945 do km 29+508 str L = 563m Droga woj. 256: Miejscowość Strzelce Dolne od km 7+273 do km 7+378 str P = 105m Droga woj. 248: Miejscowość Topolno od km 2+725 do km 2+810 str L = 85m od km 2+600 do km 2+725 str P = 125m od km 2+990 do km 3+090 str L = 100m od km 2+810 do km 2+975 str P = 165m Droga woj. 245: Miejscowość Gruczno od km 1+221 do km 1+426 str P = 205m Droga woj. 239: Odcinek Jastrzębie - Drzycim od km 11+500 do km 11+825 str P = 325m Miejscowość Drzycim (oczyszczalnia) od km 15+752 do km 15+862 str P = 110m Miejscowość Laskowice od km 25+300 do km 25+650 str L = 350m od km 25+750 do km 26+050 str L = 300m od km 26+200 do km 27+800 str L = 1600m od km 25+150 do km 25+650 str P = 500m od km 25+850 do km 26+050 str P = 200m Odcinek Laskowice - Belno od km 26+120 do km 28+950 str P = 2830m Odcinek Belno - Skarszewo od km 27+950 do km 30+170 str L = 2220m Miejscowość Skarszewo od km 30+200 do km 31+400 str L = 1200m od km 29+100 do km 30+150 str P = 1050m od km 30+300 do km 31+400 str P = 1100m Miejscowość Sulnowo od km 31+500 do km 33+500 str L = 2000m od km 31+650 do km 33+500 str P = 1850m Miejscowość Świecie od km 33+600 do km 34+000 str L = 400m od km 33+600 do km 34+000 str P = 400m Droga woj. 402: Miejscowość Wielki Lubień od km 2+600 do km 3+100 str L = 500m od km 2+400 do km 3+100 str P = 700m Razem 12517m str L, 13483m str P Ścinka poboczy 13 000 m² - 15 cm i 13 000 m² - 10 cm Zestawienie odcinków przeznaczonych do pogłębiania rowów Droga woj. 244: Miejscowość Wojnowo od km 6+010 do km 6+220 str L = 210m (67,2 m3) Miejscowość Wtelno od km 14+858 do km 19+958 str P = 100m (32,0 m3) Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru są własnością Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451121006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30