Świadczenie usług poligraficznych dla MOPS w Krakowie - wydruk kwartalnika pt. Czwórka.

Order Newsletter: 1 Position: 115451 (oferta nr 947725)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-05-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług poligraficznych dla MOPS w Krakowie - wydruk kwartalnika pt. Czwórka.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 4 kolejnych numerów kwartalnika w nakładzie po 500 szt. każdy numer, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1) format - A4, 2) objętość - 12 stron z okładką, 3) kolorystyka - okładka zewnętrzna kolorowa, pozostałe strony czarno-białe, 4) papier - kreda 150g/m2, 5) oprawa broszurowa - szyta drutem, 6) znaki - bez spacji 20292, ze spacją 23524 7) grafika - ok. 27 obiektów (5 kolorowych na okładce zewnętrznej, pozostałe czarno-białe). 2. Ustalenia dodatkowe: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał roboczy w formie elektronicznej, sformatowany i gotowy do wydruku w formie pliku Adobe Indesign w terminach: a) pierwszy numer: w dniu podpisania umowy, b) drugi numer: do 1 czerwca 2012r., c) trzeci numer: do 31 sierpnia 2012r., d) czwarty numer: do 30 listopada 2012r. 2) Pierwszy numer kwartalnika winien być wykonany zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego. Kolejne numery muszą być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr 610/2012 z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie stosowania jednolitej linii graficznej Miasta Krakowa przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne oraz wskazaniami Zamawiającego. 3. Strony ustalają, że miejscem dostawy będzie magazyn Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14. 4. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać właściwościom zamawianego towaru. 5. Wykonawca dostarczy zamawiany towar w godzinach pracy Zamawiającego tj. w poniedziałki od godz. 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru towaru w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy wraz z zamówionym towarem faktury lub, gdy będzie ona błędnie wystawiona. Termin realizacji usługi: 1. Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) pierwszy numer kwartalnika w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, 2) drugi numer kwartalnika w terminie do 12 czerwca 2012r., 3) trzeci numer kwartalnika w terminie do 14 września 2012r., 4) czwarty numer kwartalnika w terminie do 14 grudnia 2012r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 222000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information