Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych wraz z przynależnym gruntem dla Powiatu Głogowskiego.

Order Newsletter: 1 Position: 69933 (oferta nr 887141)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2012-03-27

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wycena nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych wraz z przynależnym gruntem dla Powiatu Głogowskiego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia stanowi sporządzenie 52 operatów szacunkowych - określających wartość prawa własności nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Głogowskiego przeznaczonych do sprzedaży, -określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanych wraz z inwentaryzacją, -określenie wartości prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, -określenie wartości prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głogowskiego do ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. Wykaz nieruchomości niezabudowanych oraz zabudowanych przeznaczonych do wyceny stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Wyżej wymienione wyceny są jedynie przykładem wycen możliwych do wykonania i nie stanowią katalogu zamkniętego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innych wycen, które nie zostały uwzględnione powyżej. Zamawiający będzie zlecał sporządzenie operatów szacunkowych objętych niniejszym zamówieniem według zaistniałych potrzeb. Ilość operatów szacunkowych ma charakter orientacyjny i służy wyłącznie do oceny i porównania ofert. Ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości nie spowoduje zmiany cen jednostkowych. Operaty szacunkowe wycen należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 196, poz. 1628) oraz Standardami Zawodowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 703000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information