Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody oraz instalacji gazowej w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12

Order Newsletter: 1 Position: 50667 (oferta nr 862434)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2012-03-02

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody oraz instalacji gazowej w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody oraz instalacji gazowej w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12. Przedmiotowy budynek znajduje się w Chrzanowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa - zał. nr A1 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr A2 do SIWZ 2. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty oraz na materiały wynosi 36 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu inwestycji. 3. Wymagany okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu inwestycji. 4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453000000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information