Konserwacje i naprawy samochodów specjalistycznych typu UNIMOG, będących własnością jednostek terenowych ZDW Bydgoszcz z podziałem na 5 części.

Order Newsletter: 1 Position: 53666 (oferta nr 853541)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-02-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacje i naprawy samochodów specjalistycznych typu UNIMOG, będących własnością jednostek terenowych ZDW Bydgoszcz z podziałem na 5 części.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Konserwacje i naprawy samochodów specjalistycznych typu UNIMOG, będących własnością jednostek terenowych ZDW Bydgoszcz z podziałem na 5 części: Cześć nr 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, Część nr 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola, Cześć nr 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, Cześć nr 4 Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek, Cześć nr 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Wykonywanie napraw bieżących, 2.2. Wykonywanie przeglądów technicznych i okresowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, 2.3. Demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizacje, 2.4. Transport awaryjny; Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdów do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. 2.5. Przeglądy okresowe oraz ewentualne naprawy będą wykonywane na miejscu w poszczególnych Rejonach, po wcześniejszym ustaleniu zakresu naprawy, potwierdzonym pisemnym zleceniem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501140007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information