Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21

Order Newsletter: 1 Position: 15509 (oferta nr 820699)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2012-01-17

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Garncarskiej 21. Przedmiotowy budynek znajduje się w Chrzanowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa - zał. nr A1 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr A2 do SIWZ 2.Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty oraz na materiały wynosi 36 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu inwestycji. 3.Wymagany okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu inwestycji. 4.Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453000000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zero złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mzzk.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30