Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do instalacji znajdującej się w obiekcie przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie

Order Newsletter: 1 Position: 13811 (oferta nr 818582)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2012-01-13

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do instalacji znajdującej się w obiekcie przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmował będzie dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu Lw, przy ciśnieniu nie niższym niż 01, MPa do instalacji znajdującej się w budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie, będącego w administrowaniu Zamawiającego . Dostarczanie gazu ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowy kompleksowej) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie. Gaz ma być dostarczony do punktu zdawczo- odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Układ pomiarowy składa się z : - gazomierza rotorowego firmy COMMON typ G - 25, - przelicznika firmy PLUM typ MacBat2COM. Paliwo u odbiorcy zużywane będzie przez następujące urządzenia gazowe: - kocioł gazowy - szt. 2 o mocy 170 kW każdy; - kocioł parowy - szt. 1 o mocy 250 kW. Deklaracja zużycia gazu w poszczególnych okresach zawarta jest w załączniku nr 2 do SIWZ (zamówienie ilości gazu w poszczególnych miesiącach i zamówienie mocy umownej). Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w skali 48 miesięcy - 229 600 m3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 091230007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information