Wykonanie i sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych pojazdów oraz udostępnienie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne.

Order Newsletter: 1 Position: 5567 (oferta nr 810760)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2012-01-05

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie i sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych pojazdów oraz udostępnienie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych pojazdów oraz udostępnienie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. 2. Tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. 2007 Nr 186, poz.1322 z późn. zm.) według poniższego wykazu: Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk 1. tablice samochodowe jedno i dwurzędowe 11 200 2. tablice motocyklowe 400 3. tablice motorowerowe 300 4. tablice zabytkowe 10 5. tablice indywidualne 10 6. tablice tymczasowe 80 7. OGÓŁEM 12 000 3. Ilości zamawianych poszczególnych rodzajów tablic mają charakter szacunkowy a górną granicę stanowi ogólna liczba zamawianych sztuk. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia, rozszerzenia lub zmiany zamawianych poszczególnych rodzajów tablic w zależności od faktycznego zapotrzebowania pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej ceny ofertowej. 4. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nieodpłatnie udostępni i użyczy oprogramowanie umożliwiające elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Oprogramowanie zostanie wdrożone na jednym stanowisku. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy funkcjonalności: - możliwość automatycznego tworzenia zamówień na wszystkie rodzaje tablic włącznie z wtórnikami z możliwością wysyłania ich w formie elektronicznej, - automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych ( aplikacja musi umożliwiać śledzenie, jakie numery rejestracyjne zostały już zamówione i nie dopuścić do powtórnego zamówienia tych samych numerów tablic ), - ewidencja zamówień, - baza danych wszystkich dostępnych wyróżników wynikających z obowiązujących przepisów. 5. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca wdroży oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz nieodpłatnie przeszkoli 2 osoby w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Do oprogramowania Wykonawca załączy instrukcję użytkowania w języku polskim. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu oprogramowania na czas trwania umowy. Koszt serwisu obciąża Wykonawcę z wyjątkiem przypadku gdy usterka powstała z winy Zamawiającego jako użytkownika. 7. W przypadku problemów z prawidłowym funkcjonowaniem programu Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterkę w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszenie usterki może być dokonane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. 8. Zamawiający posiada oprogramowanie: Windows XP PRO oraz sprzęt o parametrach: - procesor Celeron 2,93 GHz, - 1024 MB pamięci RAM, - 80 GB pojemność twardego dysku,.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 444234005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information