Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Inowrocław w 2014r

Order Newsletter: 1 Position: 266255 (oferta nr 778087)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-12-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Inowrocław w 2014r

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi sprzątania biur i zaplecza socjalnego w RDW Inowrocław w 2014r. 2. Zakres zamówienia - sprzątanie obejmuje 2 obiekty: 2.1. Siedzibę RDW Inowrocław w Inowrocławiu przy ul. Budowlanej 40 tj. - budynek biurowo - mieszkalny - część biurowa - świetlica - portiernia 2.1.1. Rodzaje pomieszczeń do sprzątania: biura, korytarz, łazienki, wc, kasa, świetlica, archiwum, portiernia, węzeł ciepłowniczy ze zlewem, schody zewnętrzne 2.1.2.Rodzaje powierzchni do sprzątania: - wykładzina dywanowa - 81,50 m2 - płytki ceramiczne podłogowe - 96,20 m2 - płytki ceramiczne ścienne - 112,20 m2 - wykładzina PCV - 46,55 m2 - okna - 73,80 m2 - powierzchnia dwustronna 2.2. Siedzibę brygady patrolowej RDW Inowrocław w Mogilnie przy ul. M, Konopnickiej 20 tj. - budynek biurowo - mieszkalny - część biurowa 2.2.1. Rodzaje pomieszczeń do sprzątania: biura, korytarz, łazienka- wc, 2.1.2.Rodzaje powierzchni do sprzątania: - płytki ceramiczne podłogowe - 3,90 m2 - wykładzina PCV - 30,00 m2 - okna - 4,4 m2 - powierzchnia dwustronna 3. Sprzątanie pomieszczeń powinno odbywać się w dni robocze po godzinach pracy Rejonu tj. od godz. 15.00 do godz. 19.00, z wyjątkiem pomieszczeń podlegających szczególnym zabezpieczeniom - kasa, węzeł ciepłowniczy - które należy sprzątać raz na dwa tygodnie w godz. 14.00- 15.00. 4. Zamówienie należy realizować w sposób i z częstotliwością określoną w Regulaminie - stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ. 5. Środki do sprzątania pomieszczeń - płyny, pasty, proszki czyszczące itp. dostarcza Wykonawca. 6. Sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. 7. Środki higieniczne do łazienek, w szczególności: kostki w.c., odświeżacze powietrza, mydło w płynie, płyn do naczyń, papier toaletowy biały (małe rolki - standardowe), papierowe ręczniki - białe (typ ZZ), worki na śmieci, itp. dostarcza Wykonawca i wlicza w cenę usługi. Z łazienek - wc w Inowrocławiu korzysta łącznie 15 osób: - 2 łazienki - wc w budynku biurowym - 13 osób - 1 łazienka - wc w portierni - 2 osoby Z łazienki - wc w Mogilnie korzystają łącznie 3 osoby: 8. Obowiązuje dwustronne mycie okien. Czynność ta nie wymaga prac alpinistycznych. 9. Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 10. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z zakupu środków czyszczących, dezynfekujących, zapachowych oraz worków na śmieci

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30