Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

Order Newsletter: 1 Position: 497422 (oferta nr 770854)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2013-12-03

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia dotyczy zadania pn. Usługi konserwacyjne wraz z pogotowiem technicznym dla budynków oraz lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie Zamówienie obejmuje: a)usługi konserwacyjne, drobne, bieżące naprawy elementów budowlanych, urządzeń na placach zabaw znajdujących się w Pogorzycach ul. Szymanowskiego 49, w Płazie ul. Sobieskiego 41 oraz w Chrzanowie ul. Kroczymiech 2f, instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz dozór i eksploatację dwóch kotłowni gazowych w budynku przy ul. Szymanowskiego 49 w Pogorzycach oraz budynku przy ul. Sobieskiego 41 w Płazie. Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz wykaz budynków objętych konserwacją zawierają załączniki A1 oraz A2 i A3 do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszanych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objętych konserwacją wynosi 18 006,91 m2, lokali użytkowych 8 950,90 m2, lokali mieszkalnych w Wspólnotach Mieszkaniowych 23 338,71 m2 oraz lokali użytkowych w Wspólnotach 2 186,02 m2 ; b)usługi pogotowia technicznego w razie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy zakres prowadzenia pogotowia technicznego oraz wykaz budynków objętych pogotowiem technicznym zawierają załączniki B1 oraz B2 do specyfikacji. Powierzchnia lokali mieszanych (w tym pomieszczenia tymczasowe) objęta pogotowiem technicznym wynosi 17 952,13 m2 , natomiast lokali użytkowych 8 370,38 m2 .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 508000003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mzzk.chrzanow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30