Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (pochylni nr 1) w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej 1.

Order Newsletter: 1 Position: 479734 (oferta nr 756655)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-11-22

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (pochylni nr 1) w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej 1.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (pochylni nr 1) w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej 1. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: - Roboty rozbiórkowe - 1 kpl, - Roboty ziemne - 1 kpl, - Roboty żelbetowe - 1 kpl, - Roboty murarskie - 1 kpl, - Balustrady - 1 kpl, - Nawierzchnia pochylni , chodniki schody - 1 kpl.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451110008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 1 479,81 zł. Słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dziewięć 81/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/site/pl/zamowienia/show.html

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30