Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie

Order Newsletter: 1 Position: 463300 (oferta nr 743982)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-11-14

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej do budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na zakupie energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego usług dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczenia na potrzeby obiektu znajdującego się przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie, przez okres 36 miesięcy. Zakres przedmiotu zamówienia: W budynku przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie znajdują się dwa układy pomiarowo-rozliczeniowe. 1.Szczegółowe dane dotyczące pierwszego układu pomiarowo-rozliczeniowego (47707980): Lp Wyszczególnienie Szczegółowe informacje 1.moc umowna 35,0 kW 2. grupa taryfowa C11 3.prognozowane zużycie energii z okresie 36 m-cy 31350 kW 2.Szczegółowe dane dotyczące drugiego układu pomiarowo-rozliczeniowego (47594716): LpWyszczególnienie Szczegółowe informacje 1.moc umowna 35,0 kW 2.grupa taryfowa C11 3.prognozowane zużycie energii z okresie 36 m-cy 83415 kW Wymagania dodatkowe: Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2012r.poz.1059 ze zm.). Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców, określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z r. 2007. Nr 93 poz. 623 ze zmianami).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 093000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/site/pl/zamowienia/show.html

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30