Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.

Order Newsletter: 1 Position: 456368 (oferta nr 738487)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-11-08

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie, a także w okresie rękojmi i gwarancji, w zakresie ogólnobudowlanym ze wszystkimi branżami m.in. budowlaną, elektryczną, instalacji zewnętrznych wod.-kan, obejmującą m.in.: 1) Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) podbudowa przepuszczalna nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa 2) Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) 3) Ogrodzenie boisk i terenu 4) Wykonanie chodników wraz z komunikacją wewnętrzną 5) Uzbrojenie terenu: Wykonanie sieci infrastruktury technicznej tj.: instalacje kanalizacji deszczowej o długości ok. 396mb, przełożenie kabla energetycznego wg załączonej dokumentacji projektowej (odrębne pozwolenie na budowę). 6) Zagospodarowanie terenu przyległego: Wykonanie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu objętego zamówieniem: m.in. elementów ławek, ciągów komunikacyjnych, elementów betonowych, wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni i korzeni, wyrównanie terenu, humusowanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712470000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30