Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP), numer postępowania 216/BŁiI/13/MR

Order Newsletter: 1 Position: 424816 (oferta nr 713470)

Client
Komenda Główna Policji
State
mazowieckie
Address
02-642 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Phone
022 6012044, 601 59 75
Fax
022 6011857
www
www.policja.pl
E-Mail
zamowieniakgp@policja.gov.pl
Created
2013-10-18

Komenda Główna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-642 Warszawa mazowieckie tel. 022 6012044, 601 59 75 fax. 022 6011857 REGON 01213749700000 www.policja.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP), numer postępowania 216/BŁiI/13/MR

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie użytkowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) i Laboratoria Kryminalistyczne w Komendach Wojewódzkich Policji (LK KWP). Zamówienie zostało podzielone na 6 części, gdzie: Część 1 obejmuje zakup wsparcia technicznego producenta oprogramowania na oprogramowanie z Grupy 1. Część 2 obejmuje zakup wsparcia technicznego producenta oprogramowania na oprogramowanie z Grupy 2. Część 3 obejmuje zakup wsparcia technicznego producenta oprogramowania na oprogramowanie z Grupy 3. Część 4 obejmuje zakup wsparcia technicznego producenta oprogramowania na oprogramowanie z Grupy 4. Część 5 obejmuje zakup wsparcia technicznego producenta oprogramowania na oprogramowanie z Grupy 5. Część 6 obejmuje zakup wsparcia technicznego producenta oprogramowania na oprogramowanie z Grupy 6.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 722600005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 10 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: Część 1 - 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) Część 2 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część 3 - 3.400,00 zł (słowni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.policja.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30