Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz stałego dostępu do internetu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie

Order Newsletter: 1 Position: 211773 (oferta nr 704438)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-10-11

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz stałego dostępu do internetu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych w oparciu o technologię ISDN wraz z dzierżawą cyfrowej centrali telefonicznej i aparatów telefonicznych z zachowaniem dotychczasowej numeracji, serwisem technicznym obejmującym nadzór, obsługę i konserwację centrali telefonicznej, dzierżawionych aparatów, przez cały okres trwania umowy. Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu. W ramach powyższych usług Zamawiający wymaga; Przejęcia całego ruchu wychodzącego i przychodzącego poprzez przyłączenie 1 łącza ISDN PRA 30B+D, 2 łączy ISDN BRA 2B+D oraz stałego symetrycznego dostępu do internetu o przepustowości min. 10 Mbs 10Mbs ze stałym, publicznym adresem IP. Przeniesienia do własnej sieci numerów telefonów dotychczas wykorzystywanych przez Zamawiającego, numery od 076 7282800 do 076 7282948. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z zachowaniem obecnie posiadanej numeracji, jak również kosztów związanych z przeniesieniem numerów telefonicznych. Przeniesienie numerów nie spowoduje przerw w realizacji połączeń. Na czas zmiany centrali wymaga się zachowania ciągłości ruchu telefonicznego w Starostwie. Wydzierżawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę centrali telefonicznej oraz cyfrowych aparatów telefonicznych, zgodnie z poniższym zestawieniem: wymagana minimalna konfiguracja centrali: łącza do sieci miejskiej: - karta linii miejskiej 1 x ISDN PRA 30B+D - 1 szt. - karta linii miejskiej 2 x ISDN BRA 2B+D - 1 szt. liczba portów wewnętrznych DDI: - systemowych 32 - analogowych 118 Wyposażenie dodatkowe: -26 aparatów systemowych w tym 3 aparaty sekretarsko-dyrektorskie, -zasilanie awaryjne 4h- 1 szt. -modem zdalnego zarządzania-1 szt. -poczta głosowa- 2 porty dostępu, 20 min. łącznego czasu nagrania- 1 szt. -centralna książka telefoniczna- 1 szt. -aplikacja CTI- 25 stanowisk- 1 szt. -muzyka i zapowiedzi słowne (2 min., 2 języki zapowiedzi) Realizacji usług przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej wykorzystywanej dotychczas przez Starostwo Powiatowe w Głogowie. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi w oparciu o nowo wybudowaną infrastrukturę techniczną, którą Wykonawca wybuduje na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po ustaniu świadczenia nowo wybudowana infrastruktura przechodzi na własność Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obejmowania przez świadczone powszechnie usługi telekomunikacyjne: -połączeń lokalnych i strefowych, -połączeń międzystrefowych, -połączeń do sieci komórkowych, -połączeń do sieci międzynarodowych, -serwisów informacyjnych, linii informacyjnych, infolinii, biura numerów, itp. -połączeń faksowych. Sekundowego naliczania realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania stawki wstępnej za inicjację połączenia. Prezentacji numerów. Możliwości bezpłatnego zablokowania wykonywania połączeń na numery 070X, 0300X, 0400X. Dostarczania szczegółowego bilingu w formie elektronicznej. Naliczania kosztów połączeń wg. stawek z formularza ofertowego. Dodatkowych usług w ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych, możliwość ruchu do sieci publicznej takich jak: serwisy informacyjne, infolinie 0800, 0801, 0804, linie informacyjne 91XX, 93XX, 95XX. Zapewnienia bezpłatnych połączeń na numery alarmowe 112 oraz 997, 998, 999. Zapewnienia indywidualnego opiekuna zajmującego się bieżącą obsługą Zamawiającego. Zapewnienia serwisu przez 24 godziny na dobę, z czasem reakcji na poziomie 4 godzin i czasem usunięcia usterki w terminie nieprzekraczającym 24 godzin. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połaczeń. Ww usługi świadczone mają być drogą kablową. Zamawiający nie dopuszcza technologii alternatywnych tj.np.: VoIP, numery dostępowe, bramki GSM, technologia radiowa oraz świadczenia usług z wykorzystaniem prefiksu. Orientacyjne ilości minut do realizacji w okresie 1 miesiąca: 4000 minut połączeń lokalnych, 1500 minut połączeń międzystrefowych, 2000 minut połączeń do sieci komórkowych miesięcznie, 10 minut połączeń stacjonarnych międzynarodowych do krajów UE- połączenia poza kraje Unii Europejskiej występują sporadycznie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642110008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/site/pl/zamowienia/show.html

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30