Bieżące utrzymanie dróg powiatowych od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r..

Order Newsletter: 1 Position: 396312 (oferta nr 690702)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-10-01

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych od 01.10.2013 r. do 30.09.2016 r..

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na zakres rzeczowy zadania składają się następujące elementy: - bieżące utrzymanie dróg o długości 112 086 km, - bieżące utrzymanie mostów- 11 sztuk, - remonty cząstkowe nawierzchni, - oznakowanie poziome i pionowe dróg. 2.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: - Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, - Przedmiar robót - załącznik nr 10 do SIWZ, - Dokumentacja techniczna (wykaz dróg, opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 11 do SIWZ, - Ogólne specyfikacje techniczne- załącznik nr 12 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information