Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

Order Newsletter: 1 Position: 188613 (oferta nr 673801)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-09-17

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu serwerowego wraz z oprogramowaniem oraz prace wdrożeniowo instalacyjne zgodnie z załączoną specyfikacją, w tym: -dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, -podłączenie całości dostarczonego sprzętu i skonfigurowanie zgodnie z załączonym w specyfikacji technicznej opisem. 1.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Specyfikacja techniczna - załącznik nr 1A do SIWZ, -Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 488200002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information