Wykonanie remontu istniejącego budynku, polegającego na wymianie pokrycia dachowego, uzupełnieniu ubytków kominów oraz uzupełnieniu podłóg drewnianych ; w miejscowości Głogów przy ul. Sikorskiego 1, działka o nr ewid. 110, obręb 4 Chrobry, jedn. ewid. mia

Order Newsletter: 1 Position: 374962 (oferta nr 673130)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-09-16

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie remontu istniejącego budynku, polegającego na wymianie pokrycia dachowego, uzupełnieniu ubytków kominów oraz uzupełnieniu podłóg drewnianych ; w miejscowości Głogów przy ul. Sikorskiego 1, działka o nr ewid. 110, obręb 4 Chrobry, jedn. ewid. mia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu istniejącego budynku, polegającego na wymianie pokrycia dachowego, uzupełnieniu ubytków kominów oraz uzupełnieniu podłóg drewnianych ; w miejscowości Głogów przy ul. Sikorskiego 1, działka o nr ewid. 110, obręb 4 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i modernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 1. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: 1.roboty rozbiórkowe - 1 kpl, 2.demontaż dachówki - 225 m2, 3.montaż łat - 225 m2, 4.montaż dachówki ceramicznej - 225 m2, 5.sprawdzenie i przemurowanie kominów - 3,254 m3, 6.montaż stropu drewnianego - 64, 56 m2, 7.gładzie gipsowe z malowaniem - 185, 92 m2, 8.demontaż i montaż instalacji odgromowej - 1 kpl. 2.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, -dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do SIWZ, -Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ, -zgłoszenie robót - załącznik nr 13 do SIWZ..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information