Prace geodezyjno-kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali dla gminy Kotla na podstawie uzgodnionego i zaopiniowanego pozytywnie projektu modernizacji operatu ewidencji gr

Order Newsletter: 1 Position: 365804 (oferta nr 666257)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-09-10

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prace geodezyjno-kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali dla gminy Kotla na podstawie uzgodnionego i zaopiniowanego pozytywnie projektu modernizacji operatu ewidencji gr

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali dla gminy Kotla na podstawie uzgodnionego i zaopiniowanego pozytywnie projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali dla gminy Kotla. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych oraz utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Kotla ( dla obrębów: Ceber, Chociemyśl, Głogówko, Grochowice, Kotla, Kozie Doły, Krzekotówek, Kulów, Moszowice, Skidniów, Sobczyce, Zabiele ). - dostosowanie bazy danych ewidencyjnych do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454) z uwzględnieniem wytycznych techniczno-organizacyjnych w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Instrukcja Techniczna G-5 - Ewidencja gruntów i budynków. Szczegółowy zakres prac ujęto w Projekcie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia i założenia kartotek budynków oraz założenia kartotek lokali dla gminy Kotla, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi i standardami zawodowymi. Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Podczas realizacji przedmiotowego zadania należy: 1.przestrzegać przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych i standardów zawodowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713543007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/site/pl/zamowienia/show.html

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30