Prace geodezyjno-kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia i założenia kartotek budynków oraz założenia kartotek lokali dla gminy Pęcław na podstawie uzgodnionego projektu modernizacji

Order Newsletter: 1 Position: 341720 (oferta nr 646940)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-08-23

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Prace geodezyjno-kartograficzne związane z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia i założenia kartotek budynków oraz założenia kartotek lokali dla gminy Pęcław na podstawie uzgodnionego projektu modernizacji

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia i założenia kartotek budynków oraz założenia kartotek lokali dla gminy Pęcław na podstawie uzgodnionego projektu modernizacji. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych oraz utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Pęcław ( dla obrębów: Białołęka, Droglowice, Kaczyce, Kotowice, Leszkowice, Piersna, Pęcław, Turów, Wierzchownia, Wietszyce, Wojszyn ); - dostosowanie bazy danych ewidencyjnych do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454) z uwzględnieniem wytycznych techniczno-organizacyjnych w sprawie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Instrukcja Techniczna G-5 - Ewidencja gruntów i budynków Szczegółowy zakres prac ujęto w Projekcie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia i założenia kartotek budynków oraz założenia kartotek lokali dla gminy Pęcław, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi i standardami zawodowymi

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713543007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information