Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z usługą o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, z wolnostojącym garażem dwustanowiskowym w Głogowie, dz. geod. 375/19, 390, 375/25, Obr. 13 BRZOSTÓW

Order Newsletter: 1 Position: 334496 (oferta nr 641688)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-08-20

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z usługą o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, z wolnostojącym garażem dwustanowiskowym w Głogowie, dz. geod. 375/19, 390, 375/25, Obr. 13 BRZOSTÓW

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z usługą o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, z wolnostojącym garażem dwustanowiskowym w Głogowie, dz. geod. 375/19, 390, 375/25, Obr. 13 BRZOSTÓW. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: -robót budowlanych -instalacji elektrycznych + przyłącza -roboty sanitarne wodno - kanalizacyjne , deszczowej, c.o., c.w.u. -przyłącze teletechniczne 4.Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, -dokumentacje budowlane - załącznik nr 11 do SIWZ, -Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ, -pozwolenie na budowę - załącznik nr 13 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452100002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 28 741,85 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30