Rozbudowa wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym.

Order Newsletter: 1 Position: 20986 (oferta nr 62686)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2014-01-17

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa wodociągu grupowego Korfantów w Przydrożu Małym.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej Stacji Wodociągowej w Przydrożu Małym, gm. Korfantów obejmującej m.in. 1. Budowę zbiornika wyrównawczego i pompowni wody zlokalizowanej na terenie Stacji Wodociągowej Przydroże Małe, 2. Demontaż wyposażenia technologicznego i energetycznego Stacji Wodociągowej Przydroże Małe, 3. Zagospodarowanie terenu - wymiana ogrodzenia na systemowe z bramą wjazdową i furtkami, chodnik z kostki brukowej betonowej. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: 1) Żelbetowego terenowego zbiornika wyrównawczego o poj. Vu = 2*100 m3 wraz z uzbrojeniem, 2) Podziemnej pompowni wody o wydajności Q = 16,7 l/s, H = 35,0 m sł.w. P=3*5,5 kW, 3) Kanalizacji grawitacyjnej odprowadzającej wody ze zbiornika i komory pompowni f 110 PVC L = 5 m, f 200 PVC L = 40 m, studzienki Ø1000PE - 3 szt. 4) Rurociągów wodociągowych międzyobiektowych Ø160PE L = 52,0 mb 5) Zabudowy zasuw Ø100 z obudową , skrzynką uliczną i oznakowaniem - 1 kpl 6) Przełożenia istniejącego wodociągu Ø110 PE L = 30,0 mb, 7) Zasilenia energetycznego i sterowania pompowni wody, 8) Rozbiórki budynku gospodarczego wraz z boksami na opał, 9) Demontażu wyposażenia technologicznego z orurowaniem i armaturą w budynku SW w tym: hydrofory 2*V=6,3 m3, 3*pompy typ S-83 z silnikami 15kW, instalacja sprężonego powietrza, instalacja dawkowania podchlorynu sodu, 10) Demontażu zestawów pompowych w studniach głębinowych - 2 szt. 11) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym. UWAGA: Przy szacowaniu wartości niniejszgo zamówenia nie należy uwzględniać zapisów dokumentacji budowlanej, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej: 1. Wykonania odcinka magistrali wodociągowej Ø 160 PE długości ok. 155 mb do projektowanego zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego na terenie planowanej do wyłączenia Stacji Wodociągowej Przydroże Małe został wyłaczony z niniejszego postępowania przetargowego (wykonany w 2008r.). 2. Demontażu aeratora, odżelaziacza 3* Ø 1600, odmanganiacza 3* Ø 1600 został wyłączony z niniejszego postępowania przetargowego (zdemontowany w 2008r.). Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452324300

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 PLN. (Słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wnosi wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Prudnik O/Korfantów Nr konta: 43-8905 1010 9001 0000 0084 00

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30