Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014

Order Newsletter: 1 Position: 286782 (oferta nr 609744)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-07-22

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci szkolnych z miejsca zamieszkania do szkoły i odwiezienie ze szkoły do miejsca zamieszkania według tras określonych po sporządzeniu planu zajęć szkolnych na terenie Gminy Korfantów w roku szkolnym 2013/2014. Przyjmuje się, że średnie tygodniowe przejazdy autobusów będą wynosiły około 2 020 km. 1) Autobus nr 1 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg w/w autobusu to około 670 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 19 do 22; 2) Autobus nr 2 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg w/w autobusu to około 800 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 39 do 42; 3) Autobus nr 3 będzie obsługiwał trasę dowozu i odwozu dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Gimnazjum w Korfantowie. Łączny średni, przewidywany, tygodniowy przebieg w/w autobusu to około 550 km. Ilość miejsc siedzących w autobusie od 39 do 42. 1. Przyjmuje się, że liczba tygodni w roku szkolnym 2013/2014 i tym samym liczba tygodni w okresie obowiązywania umowy wynosi 41,6. 2. Długość i ilość tras może ulec zmianie po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych na poszczególnych trasach. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z trasy i z ostatniej miejscowości do bazy. 3. Zamawiający zapewnia dzieciom opiekę w czasie dowozu. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający będzie dostarczać Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły. 4. Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: na trasie kursował autobus z ilością miejsc siedzących od 39-42, w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił autobus zastępczy na własny koszt, był dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły, świadczył usługę o odpowiednim standardzie oraz odpowiednimi środkami transportowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów. 5. Autobusy winny spełniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 6. Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny z wszystkich stron pojazdu nie powodujący oślepiania innych użytkowników ruchu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601720004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30