Opracowanie biznesplanu dla nowo powstającej spółki medycznej utworzonej po przekształceniu SP ZOZ w Głogowie w spółkę kapitałową.

Order Newsletter: 1 Position: 271320 (oferta nr 597958)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-07-11

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie biznesplanu dla nowo powstającej spółki medycznej utworzonej po przekształceniu SP ZOZ w Głogowie w spółkę kapitałową.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie biznesplanu dla nowo powstającej spółki medycznej utworzonej po przekształceniu SP ZOZ w Głogowie w spółkę kapitałową Celem przygotowanego biznesplanu jest określenie możliwości i niezbędnych warunków dla funkcjonowania SP ZOZ w Głogowie w nowej formule, w której będą świadczone usługi zdrowotne - w formie spółki kapitałowej. Sporządzenie opracowania pozwali uzyskać odpowiedź na pytanie, czy po restrukturyzacji zadłużenia oraz po zrealizowaniu zamierzonych działań naprawczych Szpital osiągnie parametry finansowe potwierdzające trwałość planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie przedłożonych przez Zarząd Powiatu Głogowskiego raportów finansowego i prawnego obecnego SP ZOZ w Głogowie (rok opracowania: 2013), aktualnej sytuacji finansowej Zespołu zleca się opracowanie następujących informacji: 1.Analizę konkurencji i infrastruktury służby zdrowia w rejonie działania obecnego SP ZOZ; 2.Wskaźniki demograficzne i epidemiologiczne dla regionu działalności nowo powstającej spółki medycznej; 3.Analizę możliwości restrukturyzacji podmiotu pod kątem optymalizacji funkcjonowania, 3.1.opis docelowego modelu operacyjnego placówki oraz określenie kluczowych wskaźników efektywności, 3.2.opis docelowego planu stanu majątkowego placówki, 3.3.analiza struktury i adekwatności zatrudnienia, 3.4.ocena planowanych istotnych inicjatyw restrukturyzacyjnych pod względem ich wpływu na przyszłą sytuacje ekonomiczną spółki medycznej; 4.Analizę inwestycji w nowo powstającej spółce 4.1.wielkość nakładów inwestycyjnych możliwych do poniesienie przez nowy podmiot (dostosowanie obiektów do wymogów prawa) - wskazanie źródeł finansowania, 4.2.analiza innych potrzeb i planów inwestycyjnych spółki 5.Harmonogram obsługi zadłużenia pozostającego na nowo powstałej spółce 6.Analizę rozwoju usług medycznych, w tym usług komercyjnych; 7.Przedmiotowy biznesplan wraz z załącznikami zostanie przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 794000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/site/pl/zam_pub/show.html

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30