Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla królowej Sportu w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

Order Newsletter: 1 Position: 259592 (oferta nr 588666)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-07-04

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla królowej Sportu w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu ,Dolny Śląsk dla królowej Sportu w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie. 2.Zakres robót budowlanych obejmuje: - roboty rozbiórkowe - 1 kpl, - bieżnię lekkoatletyczną 4-torową o obwodzie 200 m z nawierzchnią syntetyczną o szerokości toru 1,22m z 6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100m - 1 kpl, - skocznię w dal o wymiarach 2,75 x 10 m z rozbiegiem o dł. 40m - 1 kpl, - boisko wielofunkcyjne o wym. 44 x 22 m - 1 szt, - skocznię wzwyż z rozbiegiem - 1 kpl, - rzutnię do pchnięcia kulą - 1 kpl, - wykonanie ciągów komunikacyjnych - 1 kpl., - wykonanie oświetlenia dozorowego - 1 kpl, - wykonanie ogrodzenia boisk z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi - 1 kpl, - wykonanie drenażu rozsączającego boiska i odwodnienia ciągów komunikacyjnych podłączonego do kanalizacji ogólnospławnej - 1 kpl. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa: -Projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 do SIWZ, -dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do SIWZ, -Przedmiar robót - załącznik nr 12 do SIWZ, -pozwolenie na budowę - załącznik nr 13 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452122008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 24 270,25 zł. Słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 25/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30