Świadczenie usług pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka

Order Newsletter: 1 Position: 238618 (oferta nr 571731)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-06-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz przy pracach gospodarskich, o których mowa w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku, poz. 135) w rodzinnym domu dziecka. Szczegółowy zakres i zasady realizacji zleconych czynności, będących przedmiotem umowy zostanie określony przez prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wykonawca zobowiązuje się do: rzetelnego i terminowego wykonywania czynności związanych z realizacją umowy; ochrony interesów Zamawiającego; zachowywania tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał w trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, a w szczególności: nie ujawniania osobom trzecim danych osobowych osób, dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej; powyższe kwestie mogą być tematem rozmów wyłącznie z pracownikami Zamawiającego zaangażowanymi w organizację usługi, lekarzem oraz policją, lub zeznań w związku z toczącym się postępowaniem sądowym, a także innymi podmiotami w przypadkach określonych w przepisach prawa; wykonywania zleconych czynności z poszanowaniem godności dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka; wykonywania zleconych czynności w stanie trzeźwości, nie palenia tytoniu, nie zażywania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych, w tym alkoholu podczas ich wykonywania; przestrzegania przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów bhp i przepisów p/poż

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853113005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information