Dokumentacja PB+W rozbudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Order Newsletter: 1 Position: 102913 (oferta nr 552677)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-06-07

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dokumentacja PB+W rozbudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji PB +W rozbudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Proponowane umiejscowienie windy osobowej i podjazdu określa załączona mapka w skali 1: 500. Budynek przy ul. Piaskowej 1 jest budynkiem 4 - kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 1615 m2 , kubaturze 16 836 m3, położonym w strefie ochrony konserwatorskiej i wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Legnicy. Istotne czynności projektanta to: - pozyskanie mapy do celów projektowych, - inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w zakresie objętym projektem , - projekt budowlany i wykonawczy branży ogólnobudowlanej - 4 egz. - projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej - 4 egz., - niezbędne uzgodnienia projektu branży budowlanej i elektrycznej, - przedmiar z uwzględnieniem kodów CPV z aktualnego Wspólnego Słownika Zamówień,sporządzony dla całości robót objętych dokumentacją w podziale na branże - 2 egz., - kosztorys inwestorski z uwzględnieniem kodów CPV z aktualnego Wspólnego Słownika Zamówień, sporządzony dla całości robót objętych dokumentacją w podziale na branże- 2 egz., - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz., - uzyskanie pozwolenia na budowę

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 813,00 zł. Słownie: osiemset trzynaście złotych 00/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30