Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

Order Newsletter: 1 Position: 216178 (oferta nr 550138)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-06-05

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w zakresie zamówienia dodatkowego, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i funkcjonowania.Zakres robót obejmować będzie obejmującym m.in.: - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z folii kubełkowej na pow 110,16m2, - wykonanie posadzki z płytek wraz z cokolikiem w pom. nr 1.3 Pomieszczenie gospodarcze na pow. 12,22m2, - montaż wycieraczki do obuwia przy wejściu do stacji, - wymiana 6 wsporników naciągowych instalacji odgromowej, - wymiana koryt kablowych w hali filtrów i hydroforów o dł. 40mb, - montaż przewodów podtynkowych wraz z puszkami instalacyjnymi wewnętrznej instalacji elektrycznej o łącznej długości 400mb, - wykonanie remontu dwóch przepustów wjazdowego na SUW oraz przepustu w ciągu pieszym, - wykonanie prac remontowych na zbiorniku retencyjnym obejmujących wymianę dwóch drabin na drabiny ze stali nierdzewnej o długości 6,5m każda, oraz wymiana dwóch włazów, - zamontowanie z podłączeniem dwóch osuszaczy powietrza w hali filtrów, - wykonanie utwardzenia placu przy zbiorniku retencyjnym płytami ażurowymi z podbudową na pow. 65m2, - wykonanie dodatkowego kolektora wody uzdatnionej fi 225mm oraz kabla elektrycznego pomiędzy zbiornikiem, a stacją wraz z podłączeniem o długości 20mb, - montaż z podłączeniem dwóch kast rewizyjnych do popłuczyn w hali filtrów, - montaż koryta liniowego odwodnienia w hali filtrów o dł. 14m.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452324000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information