Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała

Order Newsletter: 1 Position: 216116 (oferta nr 550107)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-06-05

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w zakresie zamówienia dodatkowego, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego objętego umową z dnia 3 października 2012r., a wynikające z protokołu konieczności z dnia 18 października 2012r. Zakres robót obejmować będzie m.in. - zabudowę na sieci dwóch hydrantów podziemnych DN 80 na początki i końcu tranzytu Ø 110 PE, - zabudowę zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego DN80 na rzędnej terenu 254,70 m n.p.m. (okolice działki 517 na gruntach wsi Ścinawa Mała.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452321003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information