UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W OKRESIE 10.04.2013R. - 09.04.2014R.

Order Newsletter: 1 Position: 112276 (oferta nr 469005)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-03-21

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: UBEZPIECZENIE MIENIA POWIATU GŁOGOWSKIEGO W OKRESIE 10.04.2013R. - 09.04.2014R.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia Powiatu Głogowskiego w okresie 10.04.2013 r. - 09.04.2014 r. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, ubezpieczeń komunikacyjnych, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1.Starostwo Powiatowe, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów 2.Zespół Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej, pl. Jana z Głogowa 7, 67-200 Głogów 3.Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Piotra Skargi 29, 67-200 Głogów 4.Technikum nr 6, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów 5.Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda Da Vinci, ul. Piastowska 2a, 67-200 Głogów 6.Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego, ul. Wita Stwosza 3a, 67-200 Głogów 7.II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów 8.I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów 9.Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Perseusza 5, 67-200 Głogów 10.Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, ul. Karola Miarki 1, 67-200 Głogów 11.Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Gen. W. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów 12.Dom Pomocy Społecznej, ul. Neptuna 22/24, 67-200 Głogów 13. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Neptuna 33, 67-200 Głogów 14. Dom Dziecka Pod Lipami im. Jana Kochanowskiego, ul. Lipowa 10, 67-200 Głogów 15.Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów 16.Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów 17.Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów 18.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów 19. Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej, ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 665100008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information