Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013, fi

Order Newsletter: 1 Position: 105746 (oferta nr 464233)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-03-15

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013, fi

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu, pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych terenu Gminy Korfantów, służących do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, wg zestawienia podanego w załączniku nr 1 do SIWZ. W ramach przedmiotowego projektu przedmiot zamówienia będzie wykorzystany do zrealizowania następujących zajęć: W szkołach podstawowych: a) Zajęcia w ramach bloku matematyczno - przyrodniczego w sekcji Miłośnik przyrody. b) Zajęcia w ramach bloku matematyczno - przyrodniczego w sekcji Mały matematyk. c) Zajęcia w ramach bloku artystycznego Sztuka niejedno na imię w sekcji warsztaty plastyczne. d) Zajęcia w ramach bloku artystycznego Sztuka niejedno na imię w sekcji nauki o sztuce i dziedzictwie kulturowym. e) Zajęcia w ramach bloku języków obcych w sekcji języka angielskiego Spotkajmy się na London Bridge f) Zajęcia w ramach bloku języków obcych w sekcji języka niemieckiego Spotkajmy się unter den Linden g) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego. h) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki. i) Zajęcia Jakie to proste z wykorzystaniem technologii informatycznej ICT. j) Zajęcia w ramach bloku sportowego Mały olimpijczyk. k) Zajęcia w ramach wsparcia pedagogiczno - psychologicznego. W gimnazjach: a) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego Odpowiednia dać rzeczy słowo. b) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z historii z tematyką regionalną Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy?. c) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Ja człowiek - zajęcia rozwijające zainteresowania biologią. d) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Ja człowiek - zajęcia rozwijające zainteresowania biologią (zajęcia na Uniwersytecie Opolskim). e) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Jak okreslić wiek pra- pradziadka? - zajęcia rozwijające zainteresowania chemią. f) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Jak okreslić wiek pra- pradziadka? - zajęcia rozwijające zainteresowania chemią (zajęcia na Politechnice Opolskiej). g) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Proste narzędzia ludzi pierwotnych - zajęcia rozwijające zainteresowania fizyką. h) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Geologiczny ekspres przez Gminę Korfantów - zajęcia rozwijające zainteresowania geografią. i) Zajęcia z uwzględnieniem technologii informatycznej oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Ziemia Korfantowska w liczbach - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką. j) Zajęcia poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego Gimnazjalisto, planuj przyszłość już dziś Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. Każda część stanowi zestaw pomocy dla poszczególnej placówki dydaktycznej biorącej udział w projekcie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 221110001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie przewiduje się

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30