Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012 2013, finansowanego ze środków Unii Europejsk

Order Newsletter: 1 Position: 85784 (oferta nr 451079)

Client
Gmina Korfantów
State
opolskie
Address
48-317 Korfantów, ul. Rynek 4 4
Phone
077 4343820 w. 44
Fax
077 4343817
E-Mail
korfantow@korfantow.pl
Created
2013-03-01

Gmina Korfantów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Korfantów ul. Rynek 4 4 48-317 Korfantów opolskie tel. 077 4343820 w. 44 fax. 077 4343817 REGON 00053840300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012 2013, finansowanego ze środków Unii Europejsk

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia edukacyjne w ramach realizacji projektu pn. Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012 2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres świadczenia usług obejmuje następujace założenia: 1. Autobusy będą obsługiwały trasę dowozu i odwozu uczestników: a) uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Gimnazjum w Ścinawie Małej, b) uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie, c) uczniów Gimnazjum w Korfantowie, - na zajęcia projektowe realizowane w placówkach oświatowych i poza terenem Gminy Korfantów. Docelowo w ramach zamówienia przewidziany jest przewóz jednym autobusem uczestników - uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Gimnazjum w Ścinawie Małej oraz dwoma autobusami uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przechodzie oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korfantowie i uczniów Gimnazjum w Korfantowie. Jednocześnie może zaistnieć konieczność wykorzystania autobusu z okręgu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Gimnazjum w Ścinawie Małej do zabezpieczenia dowozu uczestników projektu w tzw. obwodzie Korfantowa. 2. Przewidziana ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 1) 3609 km przewidzianych do dowozu i odwozu uczestników na zajęcia odbywające się na terenie Gminy Korfantów w placówkach oświatowych, W ramach zamówienia Wykonawca zapewni: a) dowóz i odwóz uczniów w przeważającej części w soboty, b) odwóz uczestników projektu w dni nauki szkolnej w godzinach popołudniowych. 2) 4000 km przewidzianych do dowozu i odwozu uczestników na zajęcia odbywające się poza placówkami oświatowymi - wycieczki

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 601720004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie przewiduje wadium w niniejszym postępowaniu.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.korfantow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30