Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie

Order Newsletter: 1 Position: 63114 (oferta nr 435927)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-02-15

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie. Zakres robót obejmuje: -roboty przygotowawcze - 1 kpl, -ocieplenie ścian zewnętrznych płytami ze styropianu oraz wykonanie wypraw elewacyjnych - 2217,946 m2, -opaska wokół budynku - 132,45 m2, -roboty towarzyszące - 1 kpl ., -wymiana zaworów grzejnikowych - 132 szt., -montaż zaworów odpowietrzających- 32 szt, -montaż zaworów odcinających pod pionami - 32 szt, -montaż drzwi - 14,673 m2, -remont schodów przy wejściu głównym - 1 kpl.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453200006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w postępowaniu. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 11 883,54 zł. Słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 54/100.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://sbip.pl/nglogowsp/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30