Wykonanie i sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych pojazdów oraz udostępnienie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne

Order Newsletter: 1 Position: 7198 (oferta nr 397037)

Client
Powiat Głogowski
State
dolnośląskie
Address
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 21 21
Phone
076 7282801
Fax
076 7282817
E-Mail
przetargi@glogow.um.gov.pl
Created
2013-01-04

Powiat Głogowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21 21 67-200 Głogów dolnośląskie tel. 076 7282801 fax. 076 7282817 REGON 39065211100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie i sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych pojazdów oraz udostępnienie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych pojazdów oraz udostępnienie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. 2.Tablice rejestracyjne należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. 2007 Nr 186, poz.1322 z późn. zm.) według poniższego wykazu: Lp.Wyszczególnienie Ilość sztuk 1.tablice samochodowe jedno i dwurzędowe 11 200 2.tablice motocyklowe 400 3.tablice motorowerowe 300 4.tablice zabytkowe 10 5.tablice indywidualne 10 6.tablice tymczasowe 80 7.OGÓŁEM 12 000 3.Ilości zamawianych poszczególnych rodzajów tablic mają charakter szacunkowy a górną granicę stanowi ogólna liczba zamawianych sztuk. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia, rozszerzenia lub zmiany zamawianych poszczególnych rodzajów tablic w zależności od faktycznego zapotrzebowania pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej ceny ofertowej. 4.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nieodpłatnie udostępni i użyczy oprogramowanie umożliwiające elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Oprogramowanie zostanie wdrożone na jednym stanowisku. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy funkcjonalności: - możliwość automatycznego tworzenia zamówień na wszystkie rodzaje tablic włącznie z wtórnikami z możliwością wysyłania ich w formie elektronicznej, - automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych ( aplikacja musi umożliwiać śledzenie, jakie numery rejestracyjne zostały już zamówione i nie dopuścić do powtórnego zamówienia tych samych numerów tablic ), - ewidencja zamówień, - baza danych wszystkich dostępnych wyróżników wynikających z obowiązujących przepisów. 5.W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca wdroży oprogramowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz nieodpłatnie przeszkoli 2 osoby w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Do oprogramowania Wykonawca załączy instrukcję użytkowania w języku polskim. 6.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu oprogramowania na czas trwania umowy. Koszt serwisu obciąża Wykonawcę z wyjątkiem przypadku gdy usterka powstała z winy Zamawiającego jako użytkownika. 7.W przypadku problemów z prawidłowym funkcjonowaniem programu Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterkę w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszenie usterki może być dokonane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. 8.Zamawiający posiada oprogramowanie: Windows XP PRO oraz sprzęt o parametrach: - procesor Celeron 2,93 GHz, - 1024 MB pamięci RAM, - 80 GB pojemność twardego dysku, Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. 2007 Nr 186, poz.1322 z późn. zm.) i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz posiadać aktualny certyfikat zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 444234005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information