Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

Order Newsletter: 406924 Position: (oferta nr 3844224)

Client
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-600 Węgorzewo, Gen. Józefa Bema 24
E-Mail
przetargi@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
Created
2024-07-10

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie Gen. Józefa Bema 24 11-600 Węgorzewo warmińsko-mazurskie REGON 790240956

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.2. Zamówienie zostało podzielone na 4 Pakiety (Części) – dalej zwanymi „Pakietami” lub „Częściami”, z czego Część 1 dotyczy:1) Pakiet 1 – Świeży drób.3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym (pakiety 1 – 4).4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).5. Wymagania dotyczące dostaw1) dostawy będą realizowane:a) Pakiet 1 - Świeży drób / codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od godziny 7.00 do 10.00;3) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć, wnieść i rozładować towar do: Działu Żywienia - magazyn, zlokalizowanego w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24.Więcej informacji dotyczących OPZ zamieszczono w SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.2. Zamówienie zostało podzielone na 4 Pakiety (Części) – dalej zwanymi „Pakietami” lub „Częściami”, z czego Część 2 dotyczy:1) Pakiet 2 – Mięso wieprzowe i wędliny.3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym (pakiety 1 – 4).4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).5. Wymagania dotyczące dostaw1) dostawy będą realizowane:a) Pakiet 2 – Mięso wieprzowe i wędliny / codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od godziny 7.00 do 10.00.3) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć, wnieść i rozładować towar do: Działu Żywienia - magazyn, zlokalizowanego w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24.Więcej informacji dotyczących OPZ zamieszczono w SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.2. Zamówienie zostało podzielone na 4 Pakiety (Części) – dalej zwanymi „Pakietami” lub „Częściami”, z czego Część 3 dotyczy:1) Pakiet 3 – Produkty ogólne.3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym (pakiety 1 – 4).4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).5. Wymagania dotyczące dostaw1) dostawy będą realizowane:a) Pakiet 3 – Produkty ogólne / codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od godziny 7.00 do 10.00.3) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć, wnieść i rozładować towar do: Działu Żywienia - magazyn, zlokalizowanego w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24.Więcej informacji dotyczących OPZ zamieszczono w SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.2. Zamówienie zostało podzielone na 4 Pakiety (Części) – dalej zwanymi „Pakietami” lub „Częściami”, z czego Część 3 dotyczy:1) Pakiet 4 – Warzywa i owoce.3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowo – cenowym (pakiety 1 – 4).4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).5. Wymagania dotyczące dostaw1) dostawy będą realizowane:a) Pakiet 4 – Warzywa i owoc3 / codziennie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od godziny 7.00 do 10.00.3) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć, wnieść i rozładować towar do: Działu Żywienia - magazyn, zlokalizowanego w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 24.Więcej informacji dotyczących OPZ zamieszczono w SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15112100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-18