Zadanie 1: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego przy salce gimnastycznej

Order Newsletter: 406913 Position: (oferta nr 3844220)

Client
Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu
State
zachodniopomorskie
Address
72-602 Świnoujście, Jana Sołtana 2
Phone
+48 91 321 62 87
E-Mail
sekretariat@zsm.edu.pl
Created
2024-07-10

Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego w Świnoujściu Jana Sołtana 2 72-602 Świnoujście zachodniopomorskie tel. +48 91 321 62 87 REGON 000144785

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zadanie 1: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego przy salce gimnastycznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie kompletnych prac remontowych w zakresie branży elektrycznej obejmujących wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego komunikacji oraz przynależnych do ciągu grogi ewakuacyjnej pomieszczeń w budynku szkoły w obszarze salki gimnastycznej na poziomie parteru oraz piętra wraz z klatką schodową przy salce z wszelkiego rodzaju instalacjami tranzytowymi, przepięciami, podłączeniami, regulacjami, obróbkami i odtworzeniami niezbędnymi do właściwego uruchomienia i samodzielnego funkcjonowania przebudowywanego i remontowanego fragmentu obiektu budowlanego, a w szczególności:- 100% zakresu prac organizacyjnych i przygotowawczych tj. zabezpieczeń, wydzieleni włączeń i wyłączeni elementów istniejących instalacji elektrycznych niezbędnych do umożliwienia rozpoczęcia, zakończenia, rozruchu i dalszego użytkowania instalacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego;- 100% zakresu i instalacyjnych (podtynkowe), białych montaży;- zakres prac towarzyszących, remontowych i modernizacyjnych polegających na wykonaniu wskazywanych, w trakcie realizacji zadania, przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski kompleksowych robót;- zakres prac związanych wykonaniem przedmiotowej instalacji, prób, pomiarów, dokumentacji budowy warsztatowej i powykonawczej niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania obszaru remontowanych pomieszczeń – w zakresie wykonywanych instalacji;- wykonaniem oznakowania elementów wyposażenia informacyjnego i pożarowego na całym budynku tj. oznakowania kierunkowe, hydranty, PWP itp. – w obszarze wykonywanych prac;Pozostałe w SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25