Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie stacji HYDRO 4

Order Newsletter: 406904 Position: (oferta nr 3844213)

Client
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
State
mazowieckie
Address
01-673 Warszawa, Podleśna 61
Phone
+48 22 56-94-230
www
https://imgw.eb2b.com.pl
E-Mail
malgorzata.kajak@imgw.pl
Created
2024-07-10

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Podleśna 61 01-673 Warszawa mazowieckie tel. +48 22 56-94-230 REGON 000080507 https://imgw.eb2b.com.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie stacji HYDRO 4

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 stacji hydrologicznych na terenie województwa łódzkiego oraz 1 stacji na terenie województwa wielkopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 stacji hydrologicznych na terenie województwa opolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 stacji hydrologicznych na terenie województwa łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 stacji hydrologicznych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz 1 stacji na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 stacji hydrologicznych na terenie województwa lubelskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 stacji hydrologicznych na terenie województwa mazowieckiego oraz 1 stacji na terenie województwa podlaskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1F do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 6 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 stacji hydrologicznych na terenie województwa opolskiego oraz 2 stacji na terenie województwa śląskiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1G do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 7 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 5 stacji hydrologicznych na terenie województwa śląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1H do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 8 zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 stacji hydrologicznych na terenie województwa śląskiego oraz 1 stacji na terenie województwa małopolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1I do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 9 zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information